Rabobonden_logo_wit

Vakbondsleden nu aan zet bij Rabo-cao

Een aantal volgers meldde zich al verontrust: waar blijven de updates? Inderdaad, de vakbondsbestuurders aan de cao-tafel organiseerden geen updates tijdens de laatste onderhandeldagen. Alles voor het beste resultaat. Of dat gelukt is, is nu aan de leden om te beoordelen.

En toen was het stil. Na de eerste updates door de bestuurders van de vakorganisaties, werden de goedbezochte online bijeenkomsten waarin de RaboBonden een update gaven na een onderhandeldag, niet meer georganiseerd. Wat maakt dat de bestuurders dat niet meer konden doen? 

Precedent

Een lastig dilemma deed zich voor tijdens de onderhandelingen, zo blijkt bij navraag bij de bestuurders. Zoals bekend, bestaan de RaboBonden uit drie verschillende vakorganisaties, die ook ieder hun eigen achter- en bovenban hebben. De achterban bestaat uit leden en kaderleden. De bovenban zijn de coördinatoren en leidinggevenden bij FNV Finance, De Unie en CNV Vakmensen zelf. Omdat de Rabo-cao ook op de voet gevolgd wordt door andere financiële instellingen, is het resultaat bij Rabobank een belangrijk precedent voor andere cao’s waarover wordt onderhandeld. 

Pensioenregeling

De bezoekers van de eerste online bijeenkomsten hadden al gehoord dat vooral de afspraken over de pensioenregeling van groot belang waren voor de drie vakorganisaties. Elke bestuurder moet op zo’n moment heel goed al die verschillende belangen afwegen, terwijl er aan de onderhandeltafel constant nieuwe vragen voorliggen. Er is pas een resultaat bereikt als de achterban tevreden is, de cao-coördinator van de eigen vakorganisatie zich erin kan vinden, en natuurlijk de partij waarmee onderhandeld wordt, Rabobank. Op zo’n precair moment in de onderhandelingen bleek een gezamenlijke update onmogelijk, vertellen de bestuurders, omdat de drie RaboBonden er ook onderling (nog) niet uit waren. 

Onderlinge verschillen

In de meeste cao-trajecten zijn er weleens onderlinge verschillen tussen de vakorganisaties, maar omdat zowel de onderhandeling over pensioen als die over loon in dit geval ook nauw samenhingen en de onderlinge verschillen te groot waren, viel daarover geen tussentijdse update te geven, zo geven de bestuurders eerlijk toe. De onderhandelingen waren hectisch en iedere update zou het proces hebben verstoord, zo was de overtuiging. En dus kwam het resultaat voor de volgers van de RaboBonden als een verrassing. De uitkomst van het onderhandelingsproces is inmiddels door De Unie en door CNV Vakmensen aan hun leden voorgelegd. FNV Finance heeft aangegeven dat ze meer tijd nodig hebben om zich intern te beraden op dit resultaat. 

Petitie behoud koopkracht

En de RaboBonden dan? Het initiatief van de drie vakorganisaties om gezamenlijk het belang van het vakbondslidmaatschap te benadrukken, is in deze onderhandelingen eens te meer duidelijk geworden. Hoe meer leden, hoe meer representativiteit, hoe sterker de bestuurders staan in de onderhandelingen. Ook de door heel veel collega’s ondertekende petitie voor het behoud van koopkracht heeft hen sterker gemaakt. Dus zullen de RaboBonden ook na dit cao-akkoord blijven strijden voor zichtbaarheid van het werk van de vakorganisaties bij de Rabobank. Alles voor een sterke vertegenwoordiging van de medewerkers bij de cao-onderhandelingen.

Vragen? Kom woensdag 20 april naar de online meeting!

Op woensdag 20 april om 17 uur organiseren de RaboBonden een online meeting waarin een toelichting wordt gegeven op het cao-resultaat. Via deze link kun je deelnemen. 

Steun je ons? Dan steunen wij jou!

Word lid van één van de vakbonden!

Meld je hier direct aan.