Zicht op resultaat

hand-holding-paper-sheet-1

De RaboBonden hebben vorige week intensief overlegd met de Rabobank over een nieuw sociaal plan. 
Tijdens het overleg heeft Rabobank kleine stappen onze richting uitgezet en is er enig zicht ontstaan op een resultaat.

Eerst zelf rekenen

De bank kon echter nog niet genoeg duidelijkheid geven over wat de gevolgen zijn van haar voorstellen voor de beëindigingsvergoeding voor de met ontslag bedreigde collega’s. Daarop hebben de RaboBonden aangegeven eerst zelf een berekening te maken, voordat we verder onderhandelen.
 Wij gaan nu voor een aantal fictieve collega’s berekenen wat de effecten zijn. Hiervoor hebben we een rekenmodel ontwikkeld.

Inhoud gaat voor snelheid

De RaboBonden willen er alles aan doen om snel duidelijkheid te hebben over de sociale gevolgen in 2017 en verder. De komende weken worden de gevolgen van de voorstellen doorgerekend voor individuele collega’s, als voorbereiding op het vervolgoverleg op 14 september 2016. Voor ons blijft daarbij de inhoud vóór de snelheid gaan.