Rabobonden_logo_wit

Nieuwe bestuurders RaboBonden blij met input medewerkers

Net voor de zomer organiseerden de bestuurders van de RaboBonden een online meeting voor hun achterban. Een goede kans om zich voor te stellen, en vooral om te peilen wat er binnen de bank speelt.

‘Kun je als financieel adviseur in het eigen werkgebied van je lokale bank blijven werken, ook als medewerkers dagelijkse bankzaken datzelfde kantoor kiezen? Wat is de maximale reistijd? Hoe zit het met de studie naar het ouderenbeleid? Wat wordt de verdeling thuis-kantoorwerk, en hoe wordt live samenwerken georganiseerd als we ‘digital first’ gaan, in Rabo@anywhere?’ Vragen genoeg voor bestuurders Bob Bolte (FNV Finance) en Inge de Vries (De Unie), tijdens de online meeting op 29 juni.

Zicht op wat er speelt

Inge de Vries en Bob Bolte vormen samen met Robert Wonnink (CNV) het team dat namens hun achterban onderhandelt over de cao bij de Rabobank. Maar ook als ze niet onderhandelen over een nieuwe cao, behartigen ze de belangen van medewerkers. De Vries en Bolte zijn sinds dit jaar nieuw in het team en ze vertellen allebei dat het ze moeite kostte om de Rabobank goed te leren kennen, vanwege de grootte van de bank. Toch hebben ze inmiddels behoorlijk zicht op wat er speelt, blijkt uit het gesprek.

Ouderenbeleid

Over het ouderenbeleid kan Bob Bolte vertellen dat de studie nog niet is afgerond. Hij belooft er na de zomervakantie op terug te komen. Volgens Bolte kan er ook tussentijds een afspraak over gemaakt worden, buiten cao-onderhandelingen om. ‘Het verbaast me dat de bank zegt dat er 5000 mensen ontslagen worden de komende tijd, en dat er dan niets geregeld kan worden voor oudere collega’s die aangeven dat ze eerder willen stoppen met werken.’ De Vries vult aan dat een 80-90-100 regeling al bij verschillende bedrijven is vastgelegd, waarbij oudere medewerkers 80 procent werken, tegen 90 procent salaris en 100 procent pensioenopbouw. ‘Ik zou niet weten waarom dat bij Rabobank niet zou kunnen.’

Rabo@anywhere

De Vries en Bolte kunnen een van de deelnemers en zijn collega’s die als grensarbeider worden aangemerkt geruststellen over de fiscale nadelen die zij ondervinden van het (verplichte) thuiswerken. ‘Er wordt tot in Den Haag over gesproken, we trekken daarin samen met de bank op.’ Over de andere gevolgen van Rabo@anywhere wordt nog gesproken. Hoeveel autonomie heb je als medewerker daarin, hoe organiseer je kennisoverdracht met collega’s, heb je recht op een werkplek en op onbereikbaarheid: daar zitten de bestuurders bovenop, geven ze aan.

Blij met input

De wijziging van de werkplek van financieel adviseurs is een terugkerend onderwerp waar de bestuurders vragen over krijgen. Ze vertellen dat een reistijd van 1,5 uur enkele reis normaalgesproken als acceptabel wordt gezien, maar zien ook hoeveel impact dat heeft voor veel collega’s. Bolte en De Vries zijn dan ook erg blij met de input van hun achterban hierover.

‘Meld je bij ons met je vragen, want hoe meer mensen zich melden, hoe sterker we staan.’ Ze noemen allebei de kans om je als lid aan te sluiten bij een van de drie RaboBonden. ‘Lidmaatschap is het eerste jaar gratis, dus probeer het!’

Bob Bolte, FNV Finance

Inge de Vries, De Unie

Robert Wonnink, CNV

Steun je ons? Dan steunen wij jou!

Word lid van één van de vakbonden!

Meld je hier direct aan.