Rabobonden_logo_wit

Helft collega’s bezig met alternatief buiten Rabo

Goed nieuws, of zorgelijk? Uit een vragenlijst van de RaboBonden blijkt dat bijna de helft van de collega’s bezig is met een alternatief voor hun baan bij de Rabobank. Bestuurders van de RaboBonden reageren.

De RaboBonden vroegen aan hun volgers op sociale media of ze bezig zijn met een alternatief voor hun baan bij de Rabobank. Geen gekke vraag, want het aantal banen bij de bank neemt nog steeds af, voornamelijk door automatisering. De RaboBonden vroegen ook naar de kansen die men voor zichzelf ziet op de arbeidsmarkt en naar de relatie tussen de bank en haar medewerkers.

Alternatief buiten de Rabobank

Uit het onderzoek van de RaboBonden valt te concluderen dat medewerkers van de Rabobank zich terdege realiseren dat een nieuwe stap in hun carrière goed buiten de Rabobank kan liggen. Liefst 52 procent maakt zich zorgen over zijn baan en bijna de helft (49%) is bezig met een alternatief voor zijn baan bij de Rabobank. Gelukkig zijn nog meer mensen (56%) bezig met hun eigen ontwikkeling en ziet een kleine 40 procent van de mensen kansen voor zichzelf op de arbeidsmarkt. Twee derde raadt collega’s aan zich ook te oriënteren op een alternatief.

Relatie Rabobank en medewerkers stabiel

Het onderzoek van de RaboBonden kan niet gezien worden als een representatief medewerkers-tevredenheidsonderzoek. Daarvoor is de onderzoeksmethode, een vragenlijst die gedeeld is via de eigen sociale mediakanalen van de RaboBonden, niet verantwoord. Maar een indicatie over de relatie tussen bank en medewerkers geeft de vraag ‘Het gaat goed met de Rabobank en mij’ zeker. In 2017 en 2018 werd die vraag beantwoord door meer dan 300 respondenten. De relatie lijkt stabiel en voorzichtig gezegd broos: in 2018 en 2017 zei een kleine kwart van de medewerkers ‘Eens’, daarmee beamend dat het goed ging. Bijna de helft zei ‘Oneens’ en gaf dus aan dat het niet goed ging tussen hen en de Rabobank.

Bestuurders RaboBonden: neem het heft in eigen hand

RaboBonden bestuurders Robert Wonnink (CNV), Fred Polhout (FNV Finance) en Emanuel Geurts (De Unie) zien in de resultaten een bevestiging van wat al langer gaande is. Geurts: ‘De bank is in beweging en gelukkig de medewerkers zelf ook. Zelf bezig zijn met jouw toekomst is goed voor je zelfvertrouwen en gevoel van regie over jouw leven.’ Polhout ziet dat ook zo: ‘Dat je als werknemer door de razende vaart waarin met name digitalisering de arbeidsmarkt aandrijft nadenkt over de toekomst, is goed voor je eigen weerbaarheid. Onze inzet is om juist dat te bereiken en je daarvoor als werknemer te faciliteren. Een deel daarvan zie je terug in het persoonlijke ontwikkelingsbudget maar ook in de loopbaanfaciliteiten die wij onze leden bieden.’

Regie over je toekomst

CNV-bestuurder Robert Wonnink ziet de veranderingen net als zijn collega-bestuurders in een breder kader. ‘De hele sector is enorm in beweging, dit geldt ook voor Rabobank. Als medewerker van de Rabobank ervaar je wat de gevolgen zijn van deze veranderingen. Er verdwijnen werkzaamheden, maar er komen ook nieuwe werkzaamheden voor terug. Juist nu is het belangrijk dat je zelf regie houdt over je toekomst. CNV helpt medewerkers die zelf regie willen houden met werken aan een toekomst, binnen of buiten de bank.’ Emanuel Geurts van De Unie vindt het bemoedigend om te zien dat medewerkers bezig zijn met een alternatief buiten de Rabobank. ‘Een baan voor het leven bij de Rabobank bestaat immers niet (meer). De Unie adviseert medewerkers graag bij het heft in eigen handen nemen, om goed voorbereid te zijn voor een baan binnen of buiten de bank.’ Fred Polhout van FNV Finance sluit zich daarbij aan: ‘Zo ben je klaar voor de toekomst!’

Steun je ons? Dan steunen wij jou!

Word lid van één van de vakbonden!

Meld je hier direct aan.