Rabobonden_logo_wit

Grote betrokkenheid medewerkers bij cao

Medewerkers van de Rabobank zijn enorm betrokken bij de onderhandelingen over de nieuwe cao. Velen bezoeken de online meetings na elke dag van onderhandelen, en maar liefst 8225 Rabomedewerkers tekenden de petitie voor het repareren van koopkrachtverlies.

De bestuurders van de RaboBonden weten zich gesterkt door de grote betrokkenheid van de medewerkers. Na elke onderhandelingsdag over de nieuwe cao geven de bestuurders in een online meeting een update. Tijdens de laatste updates waren ze heel open over het feit dat er nog geen concreet resultaat is in de gesprekken over de pensioenen, het eerste thema waarover men duidelijke afspraken wil maken. Dit onderwerp staat woensdag 30 maart weer op de agenda.

Ook over het andere belangrijke cao-onderwerp, de salarissen is nog weinig concreet resultaat te melden, vertellen de onderhandelaars. In de cao onderhandelingen vragen de vakorganisaties aan de Rabobank om de lonen en de loonschalen met 5,5% te verhogen. De 5,5% komt overeen met de inflatieverwachting van de Rabobank voor het jaar 2022. Daarnaast vragen ze 1,5% als eerste stap om het koopkrachtverlies uit het verleden te repareren.

In hun toelichting leggen bestuurders Inge de Vries (De Unie) en Robert Wonnink (CNV Vakmensen) en kaderlid Jos Lugten (FNV Finance) uit dat ze veel steun ervaren van de achterban. De petitie voor het repareren van koopkrachtverlies die is rondgestuurd vanuit de medewerkers, is een sterke onderbouwing van de inzet van de vakorganisaties, vertellen ze. ‘Samen staan we echt sterker. Het aantal ondertekenaars is enorm.’ 

De bezoekers van de online meetings geven eenzelfde signaal, er is al te vaak gezegd dat er geen ruimte is voor een substantiële loonsverhoging. ‘De jaarcijfers van de bank waren heel goed, dus nu moeten de onderhandelaars ook doorpakken.’ De vervolgstap vanuit de vakbonden is inmiddels ook gezet: Ze willen graag meer inzicht in wat de medewerkers die de petitie ondertekend hebben concreet verwachten via deze poll. De polll is beschikbaar tot 30 maart.

Ook andere cao-thema’s komen nog aan bod

Tijdens de meetings beantwoorden de bestuurders ook vragen over andere cao-thema’s dan pensioen en loon. Regelmatig wordt gevraagd naar de 80-90-100 regeling voor oudere medewerkers, de thuiswerkvergoeding, opleidingsbudget en rouwverlof. Ook komt een idee om collectief warmtepompen in te kopen voor medewerkers ter sprake. Daarover wordt wel eerlijk gezegd dat dat in geen van de voorstelbrieven van de vakbonden stond, dus dat het daarmee geen concreet onderhandelingspunt is voor deze cao. 

” Hoe meer mensen we vertegenwoordigen, hoe beter! ”

De betrokkenheid van medewerkers bij de onderhandelingen over een nieuwe cao is enorm. Hoe meer mensen we vertegenwoordigen, hoe beter, stellen de bestuurders. ‘Zo weten we heel goed voor wie we het doen.’ 

Volgende online bijeenkomsten:

1 april van 17:15 -17:45 uur – GEANNULEERD!

De cao-partijen hebben afgelopen week intensieve gesprekken gevoerd en inmiddels zijn alle onderwerpen besproken. Op verschillende onderwerpen is er voortgang geboekt. Maar door de complexiteit van de gesprekken hebben cao-partijen besloten de onderhandelingen dinsdag 5 april voort te zetten. We houden jullie op de hoogte wanneer de volgende update gepland is.

Steun je ons? Dan steunen wij jou!

Word lid van één van de vakbonden!

Meld je hier direct aan.