Rabobonden_logo_wit

Minder schaamte verlaagt de werkdruk

Een te hoge werkdruk is een van de problemen waar medewerkers van de Rabobank tegenaan lopen. Dat horen de bestuurders van CNV Vakmensen, FNV Finance en De Unie, die samen de RaboBonden vormen regelmatig van hun achterban bij de bank. Als iemand daar verstand van heeft, is dat psycholoog Aukje Nauta. Zij schreef het boek […]

Ellen Jonker: ‘Elke medewerker wil graag erkenning van vakmanschap’

Na een carrière als opleidingsadviseur, HR-adviseur en leidinggevende bij onder andere de gemeente Hattem, koos Ellen Jonker (52) in 2018 voor een baan als vakbondsbestuurder. De missie van CNV Vakmensen sluit goed aan bij haar persoonlijke drijfveren, vertelt Jonker: ‘Het CNV strijdt voor een rechtvaardige samenleving. Door bij het CNV te gaan werken, kan ik […]

Werkomstandigheden bij Rabobank nogal verschillend beoordeeld

In juni 2022 plaatsten de RaboBonden een enquête online, om na de cao-onderhandelingen meer te weten te komen over hoe medewerkers naar hun werkomstandigheden kijken. Dit deden de bonden (CNV Vakmensen, FNV Finance en De Unie) omdat tijdens de online cao-bijeenkomsten best wat kritische geluiden te horen waren en ze daar meer over wilden weten. […]

Alles over de pensioenafspraken in de nieuwe Rabo-cao

Onze huidige regeling is een regeling waarbij de werkgever en werknemer een pensioenpremie inleggen in het pensioenfonds om een pensioenopbouw te realiseren. Wens vanuit de vakorganisaties is dat deze opbouw over zo’n 42 jaar tot je pensioen optelt tot 80% van je gemiddelde salaris.  Helaas hebben pensioenfondsen in de afgelopen jaren veel last gehad van […]

Vakbondsleden nu aan zet bij Rabo-cao

En toen was het stil. Na de eerste updates door de bestuurders van de vakorganisaties, werden de goedbezochte online bijeenkomsten waarin de RaboBonden een update gaven na een onderhandeldag, niet meer georganiseerd. Wat maakt dat de bestuurders dat niet meer konden doen?  Precedent Een lastig dilemma deed zich voor tijdens de onderhandelingen, zo blijkt bij […]

Grote betrokkenheid medewerkers bij cao

De bestuurders van de RaboBonden weten zich gesterkt door de grote betrokkenheid van de medewerkers. Na elke onderhandelingsdag over de nieuwe cao geven de bestuurders in een online meeting een update. Tijdens de laatste updates waren ze heel open over het feit dat er nog geen concreet resultaat is in de gesprekken over de pensioenen, […]

Bestuurders RaboBonden zetten in op hoger salaris en prijscompensatie

Loon is een belangrijk, zo niet het belangrijkste onderwerp van gesprek tijdens de cao-onderhandelingen in maart, bij de Rabobank. Maar ook het ontwikkelbudget, pensioen, seniorenbeleid, de lengte van de salarisschalen (‘het duurt echt te lang voordat je aan je maximum zit’), thuiswerkvergoeding en de looptijd van de cao kwamen ter sprake tijdens de online meeting […]

Gezocht: bruggenbouwer als nieuwe bestuursvoorzitter

Nu Wiebe Draijer zijn vertrek heeft aangekondigd, gingen de RaboBonden op zoek naar ‘de nieuwe Wiebe’. Niet dat de vakbonden echt iets te zeggen hebben over de nieuwe bestuursvoorzitter, dat is aan de Raad van Commissarissen, en de Ondernemingsraad praat mee. Maar wensen hebben ze natuurlijk wel, namens hun achterban. In de podcast Bondig vertellen […]

De beste stuurlui zitten aan de cao-tafel

Gestaald zijn de kaders al lang niet meer, maar kaderleden vormen wel nog steeds een stevig fundament voor de vakorganisaties. Kaderleden zijn de oren en ogen van de bestuurders van FNV Finance, CNV Vakmensen en De Unie bij de Rabobank. In de laatste cao is vastgelegd dat iedereen die zich aanmeldt als lid, het eerste […]

Nieuwe bestuurders RaboBonden blij met input medewerkers

‘Kun je als financieel adviseur in het eigen werkgebied van je lokale bank blijven werken, ook als medewerkers dagelijkse bankzaken datzelfde kantoor kiezen? Wat is de maximale reistijd? Hoe zit het met de studie naar het ouderenbeleid? Wat wordt de verdeling thuis-kantoorwerk, en hoe wordt live samenwerken georganiseerd als we ‘digital first’ gaan, in Rabo@anywhere?’ […]

‘Het collectief werkt nog steeds’ Bob Bolte van vakbond FNV

Veel telefoontjes beginnen met ‘Bob, heb je even’, en duren dan vervolgens best lang, vertelt FNV-bestuurder Bob Bolte (1971). Hij snapt het, want er gaat veel niet goed, met name bij het RKS, vertelt hij: ‘Medewerkers die lang bij een lokale bank werken en gewend zijn aan direct contact met klanten en collega’s, werken er […]

Vasthoudend en betrokken: Inge de Vries van vakbond De Unie

Vakbondsbestuurder Inge de Vries (1961) van De Unie, is sinds begin 2021 de belangenbehartiger van haar leden bij de Rabobank. Haar voorganger, Emanuel Geurts, rondde nog net de nieuwe cao af. Over de huidige Rabo-cao wil De Vries niet veel zeggen, omdat ze daar niet direct bij betrokken was. Een ding wil ze er wel […]

‘Maak geen langjarige afspraak in een crisis’

De ruim 160 leden en volgers van de RaboBonden (FNV Finance, CNV Vakmensen en De Unie) hadden veel tips, wensen en vragen voor de vakbondsbestuurders. Een veel gestelde vraag was hoe het nu verder moet, als er per 1 januari 2021 geen cao is. Bestuurder Fred Polhout van FNV Finance zei daarover: ‘De huidige cao […]

‘Een cao zonder loonsverhoging zal weinig draagvlak hebben’

Meer dan 100 leden en volgers van de RaboBonden spraken met de bestuurders van RaboBonden CNV Vakmensen, De Unie en FNV Finance tijdens twee online bijeenkomsten op 11 en 12 november over de cao-onderhandelingen bij de Rabobank. De meeste medewerkers drukten de bestuurders op het hart dat het echt tijd wordt voor een salarisverhoging. ‘We […]

We missen onze collega’s het allermeest

Als er iets duidelijk wordt uit de thuiswerk-enquête van de RaboBonden, die de afgelopen weken door meer dan 1000 respondenten werd ingevuld, is het dat medewerkers van de Rabobank hun collega’s missen. Tweederde geeft aan dat ze hun collega’s echt missen, maar elke dag op kantoor, dat wil ook bijna niemand meer (slechts drie procent […]

Afspraken over sociaal plan en pensioenregeling Rabobank

Via RaboWeb worden de onderhandelingsresultaten gedeeld, zodat alle medewerkers en de achterban van de RaboBonden deze kunnen beoordelen. Hieronder een korte versie van de afspraken:  Het huidige sociaal plan wordt grotendeels ongewijzigd verlengd met twee jaar. Wel verdwijnt de fase van actieve mobiliteit uit het plan. Het thema ‘ontwikkeling’ wordt nadrukkelijk meegenomen in de cao. […]

‘Wat mij betreft wordt thuiswerken de standaard’

‘Deze periode bewijst dat de gemiddelde werknemer uitstekend in staat is zijn werk te organiseren en uit te voeren zonder dat iemand de hele dag over zijn schouder meekijkt’, vertelt Jurg van der Vlies. Hoe je dat precies vastlegt in de cao? Marko Wessels: ‘We hebben een digitale boost gekregen, nu moeten er afspraken komen […]

‘Er is op de muur en de vloer getekend terwijl ik zat te vergaderen’

Neemt iedereen het er even lekker van, nu de leidinggevende niet de hele dag kan checken wat je doet? Nee, eerder andersom, discipline hebben de meeste medewerkers die we spreken in de thuiswerkpodcast Bondig eerder te veel dan te weinig. ‘Mijn man schuift af en toe een kop koffie naar binnen, want daar neem ik […]

‘Je bent steeds aan het schipperen’

Of je nou kinderen in huis hebt die je afleiden, of juist veel te lang alleen zit: hele dagen thuiswerken is niet alleen maar lekker. Veel collega’s worstelen ermee. Hoe gaat dat met die agile-werkvormen waar je net een beetje in zat? Heb je een goede werkplek thuis? Wat doe je om je privé-tijd te […]

Hoe krijg je evenwicht in de nieuwe privé-werkbalans

Bij de inventarisatie van onderwerpen waar we aandacht aan moesten besteden in de nieuwe Rabo-cao kwam een betere werk-privébalans er als een van de wensen uit. Niemand had toen bedacht dat dit begrip zo snel zo actueel zou worden. En dan in omgekeerde volgorde: privé-werkbalans. Hoe zorg jij voor een nieuw evenwicht? Minder vergaderen Is […]

Bestuurders kijken terug op eerste onderhandeldagen Rabo-cao

200312_RaboBonden_CAO

‘Het waren intensieve dagen’, vertelt CNV-bestuurder Robert Wonnink vanuit de auto op de terugweg uit Den Dolder, waar de bestuurders en de HR-delegatie van de Rabobank twee dagen in een hotel zaten voor de cao-onderhandelingen. Inhoudelijk kunnen ze er nog niks over vertellen, omdat de onderhandelingen nog lang niet klaar zijn, licht Wonnink toe. ‘We […]

Vijf manieren voor het tonen van waardering

Als je je collega’s beter laat zien dat je ze waardeert, levert dat uiteindelijk pure winst op, naast een betere sfeer. Geef complimenten, maar doe dat oprecht en in de juiste bewoordingen en laat dat niet alleen over aan de HR-collega’s. De Amerikaanse auteurs Gary Chapman en Paul White schreven met het boek The 5 […]

De RaboBonden tillen je LinkedIn profiel naar een volgend niveau!

Een foto zegt meer dan duizend woorden Wellicht een open deur, maar zorg ervoor dat je foto er professioneel uit ziet en dat je er vriendelijk op staat. De meeste mensen zijn heel visueel ingesteld en hebben automatisch – bewust of onbewust – een mening over je door alleen al naar je foto te kijken. […]

RaboBonden zien verbeteringen bij RKS

190604_verbeteringen_bij_RKS_thumbnail_RaboBonden

De bestuurders van de RaboBonden kraken regelmatig kritische noten over de werkomstandigheden bij het RKS. Signalen uit de achterban van de bonden worden altijd direct besproken met de HR-verantwoordelijken bij de Rabobank. Tijdens het periodiek overleg met de Rabobank van 29 mei deed het management van het RKS verslag van de verbeteringen bij RKS. Na […]

‘Huilend reed ik de Croeselaan af’

Het roer omgooien, dat klinkt romantisch, en er zijn leuke tv-programma’s over te maken. Maar de werkelijkheid is soms een stuk harder. In de podcast-serie Het Alternatief voerden de RaboBonden interessante gesprekken met collega’s die boventallig werden. Luister naar hun persoonlijke verhalen en tips. Van je hobby je beroep maken Peter Buijse was meer dan […]

‘Veranderen? Daar houdt je brein niet van!’

Wat maakt veranderen echt zo moeilijk? Volgens Ayca Szapora zit het in je brein: ‘Als we ons gedrag willen veranderen, proberen we van alles, maar weten we niet goed op welke knoppen we moeten drukken. We maken plannen en hebben goede voornemens maar we vallen steeds terug in oude patronen. Het concreet maken van je […]

Helft collega’s bezig met alternatief buiten Rabo

De RaboBonden vroegen aan hun volgers op sociale media of ze bezig zijn met een alternatief voor hun baan bij de Rabobank. Geen gekke vraag, want het aantal banen bij de bank neemt nog steeds af, voornamelijk door automatisering. De RaboBonden vroegen ook naar de kansen die men voor zichzelf ziet op de arbeidsmarkt en […]

Een nieuwe baan. Wat heb je aan je Rabo-ervaring?

‘In beide functies moet je goed luisteren, analyseren en een plan maken’ Jolanda Helmonds (50) gooide het roer helemaal om, zo lijkt het althans. Na bijna 20 jaar op een lokale bank, onder andere als commercieel medewerker Financieel Advies, studeert ze nu Verpleegkunde en werkt ze als verpleegkundige op een vliegbasis van defensie. Ze ziet […]

GROW! lijkt het oude PM in een nieuw jasje

Ruim 800 collega’s hebben de RaboBonden via een enquête feedback gegeven op GROW!. De bestuurders en kaderleden van de RaboBonden hebben de resultaten in cijfers en anonieme opmerkingen besproken met HR Rabobank. Kort samengevat zien de bestuurders een prima start. Maar, om GROW! op de juiste manier te laten werken, moet er door leidinggevenden, bank […]