Veel vragen aan werkgever

Blogpost

Onzekerheid over de reorganisatie en hoe daarmee wordt omgegaan, onduidelijkheid over de koers van de Rabobank, maar ook meer praktische vragen over de inzet van het ontwikkelbudget: er leven vele vragen in de WhatApp-community van de RaboBonden. De bestuurders van de RaboBonden leggen de vragen komende week voor aan HR Rabo.

‘Blij met deze feedback’

Meer dan 1000 Rabo-collega’s zitten in de WhatsApp-groep van de RaboBonden. In een kort onderzoek gaven ze antwoord op een aantal actuele vragen en stellingen. Met deze enquête willen de bestuurders van de RaboBonden regelmatig peilen hoe de stemming onder collega’s van de Rabobank is. Roderik Mol, bestuurder van CNV Vakmensen is erg blij met deze feedback: ‘Dit zijn hele waardevolle signalen voor ons, we gaan hierover direct in gesprek met de bank.’

Gouden tips voor je ontwikkeling

De WhatsApp-community gaf uitgebreid antwoord op twee open vragen. De eerste vraag ‘Welke gouden tip geef je je collega’s om zichzelf te ontwikkelen’ leverde veel goede ideeën op. De antwoorden varieerden: ‘Wacht niet af’, ‘Denk aan jezelf’, ‘Vraag een loopbaan APK aan’, ‘Volg externe opleidingen’, ‘Kijk buiten de bank en buiten de financiële sector’, ‘Gebruik je ontwikkelbudget volledig’ en ‘Praat er met mensen over, dat opent deuren’, ‘Zorg voor een plan IK’.

Wat kunnen de RaboBonden voor je betekenen?

Op de tweede open vraag, ‘Wat kunnen de RaboBonden voor je betekenen’, kwamen erg veel reacties. Vele collega’s vragen aan de RaboBonden om een vinger aan de pols te houden, en de ontwikkelingen binnen de bank te volgen. ‘De manier waarop de reorganisatie wordt doorgevoerd is zeer onprofessioneel’, ‘Wees de waakhond en bijt af en toe door’. Over de reorganisatie zelf komen veel vragen: ‘Meer duidelijkheid over de plaatsingsprocedure’, ‘Waak ervoor dat mensen willekeurig in een zogenaamd passende functie worden geplaatst’.

Ontwikkelbudget niet goed ingezet

Opvallend veel collega’s hadden vragen over het ontwikkelbudget, wat de bestuurders van de RaboBonden zorgen baart. Verschillende managers zouden hun collega’s verplichten het ontwikkelbudget in te zetten voor WFT-opleidingen of andere verplichte bijscholing. Bestuurder Fred Polhout van FNV Finance: ‘Er leeft ook bij sommige leidinggevende de onterechte gedachte dat mensen uit het ontwikkelbudget hun functieopleidingen moet betalen. Dat is uiteraard onjuist en vraagt om scherpe monitoring op wat er gaande is. We zullen dat zeker voorleggen aan HR.’

Naast de open vragen, werden er ook drie stellingen voorgelegd aan de WhatsApp-community.

Stelling 1: Het gaat goed met mij en de Rabobank: 50% zegt nee

Op deze stelling geeft de helft van de respondenten aan dat het niet goed gaat tussen hem/haar en de Rabobank. Iets meer dan 20 procent geeft aan dat het wel goed gaat. Dit signaal bevestigt voor de RaboBonden het recente medewerkertevredenheidsonderzoek van de Rabobank.

Stelling 2: Ik zie kansen voor mezelf op de arbeidsmarkt: 40% ziet ze niet, 31% wel

In tijden van constante reorganisaties lijkt het optimisme over het vinden van een nieuwe baan niet zo groot. Bestuurder Emanuel Geurts van De Unie herkent dat uit de gesprekken die hij bij lokale banken voert. ‘Daarom hebben we in de cao en het sociaal plan ook extra ingezet op maatregelen die mensen van werk naar werk helpen, en op extra ontwikkelbudget. De Unie ondersteunt collega’s actief bij hun ontwikkeling, zodat ze zichzelf fit kunnen maken en houden voor de arbeidsmarkt.’

Stelling 3: Ik ben bezig met mijn eigen ontwikkeling: bijna 50% is er veel mee bezig

Goed nieuws, want minder dan 10% van de collega’s is helemaal niet bezig met zijn eigen ontwikkeling. Bijna de helft is er serieus mee bezig, een derde zit er precies tussenin.