We zijn eruit: sociaal plan en cao voor vier jaar afgesproken

Man signs document stamped handle puts his signature cartoon fla

Na maandenlange onderhandelingen is er gisteren een akkoord gesloten voor het sociaal plan en de cao voor Rabobank in de komende vier jaar. Die lange termijn geeft rust en duidelijkheid voor iedereen.

Zowel het sociaal plan als de cao voor de komende vier jaar zijn vastgelegd. In het kort: de komende twee jaar krijgt iedereen eenmalige uitkering van een procent, daarna een procent per jaar loonsverhoging. Ook komt er €1500 persoonlijk ontwikkelbudget. PM wordt vervangen, de  begeleidingstermijn bij ontslag wordt korter, ontslagvergoeding voor 2017 wordt 1x kantonrechtersformule, na 2017 afbouw naar 1,6x transitievergoeding, met als ondergrens 75% van de huidige kantonrechtersformule.

 

Ontwikkelbudget

‘Het ontwikkelbudget dat we hebben afgesproken voor Rabo-medewerkers past in de visie van CNV Vakmensen om mensen de mogelijkheid te bieden te groeien. Te groeien in huidige functie of richting nieuwe baan. Dat, en de loonstijging maakt dat ik dit akkoord zonder aarzeling voorleg aan mijn leden’, stelt onderhandelaar Roderik Mol van CNV Vakmensen.

 

Financieel vangnet

‘Het financiële vangnet, van werk naar werk en de arbeidsvoorwaarden zijn voor ons de belangrijkste thema’s’, vertelt Emanuel Geurts van De Unie. ‘We hebben lang en intensief onderhandeld over de beëindigingsvergoeding. Niet voor niks, want een passend financieel vangnet is belangrijk voor inkomenszekerheid als iemand zijn baan kwijtraakt.

Roderik Mol: ‘We moesten onderhandelen over afspraken die zowel de blijvers als de vertrekkers ten goede zouden komen en recht moesten doen. Ondanks de smalle financiële marges is dat gelukt. We hebben de nullijn achter kunnen laten en voor 2017 en 2018 een eenmalige uitkering geregeld van 1 procent. In 2019 en 2020 volgen structurele loonverhogingen van jaarlijks 1 procent.’

 

FNV vindt cao-afspraak onvoldoende

FNV Finance tekent de cao en het sociaal plan niet omdat de afspraken voor de cao niet voldoende zijn, aldus bestuurder Fred Polhout: ‘Vier jaar lang kreeg het personeel er niets bij. Het is voor ons onvoldoende dat de Rabobank in totaal 2 procent meer loon en 2 procent eenmalige uitkering over een periode van vier jaar wil bieden. Wel zijn we blij met de bereikte resultaten voor het sociaal plan, waarin vooral de ondersteuning van werk-naar-werk centraal staat.’ De cao en het sociaal plan zijn aan elkaar gekoppeld. FNV Finance zal de cao niet ondertekenen en kan daardoor ook het sociaal plan niet ondertekenen of voorleggen aan haar leden.

 

De belangrijkste elementen uit het vierjarige nieuwe sociaal plan:  

 • Beëindigingsvergoeding
  Inzet Rabobank: transitievergoeding per 1-1-2017 met directe afbouw.                                   Resultaat: Rabokantonrechtersformule, factor 1 in heel 2017.
 • Niveau beëindigingsvergoeding
  Inzet Rabobank: gemaximeerde transitievergoeding met 30% opslag.                                     Resultaat: gemaximeerde Rabotransitievergoeding met 60% opslag.
 • Afbouwregeling
  Inzet Rabobank: snelle afbouw vanaf 2017 naar transitievergoeding met een opslag. Resultaat: 2-jarige geleidelijke afbouw vanaf 1 januari 2018 tot 1 januari 2020.
 • Garantieregeling
  Inzet: naast een passende beëindigingsvergoeding moet er ook een minimumbedrag als bodem voor de bestaande medewerkers komen.                                                             Resultaat: een bodem van 75% van Rabokantonrechtersformule voor 4 jaar.

 

Overgangsregeling voor 50plus

In het sociaal plan 2016 was er nog sprake van aftopping op de leeftijd van 65 jaar. Vanaf 1 januari 2017 vindt aftopping plaats op ieders persoonlijke AOW-leeftijd. Daarnaast zal de wettelijke overgangsregeling voor medewerkers van 50 jaar of ouder met meer dan 10 dienstjaren gedurende de hele looptijd van het sociaal plan van kracht blijven (positieve afwijking wetgeving). In afwijking van de transitiewetgeving geldt het sociaal plan ook als het dienstverband korter is dan 2 jaar.

 

Reiskosten

Wanneer je in het kader van woon-werk extra moet reizen als gevolg van overplaatsing en het accepteren van een passende baan wordt gedurende maximaal 24 maanden niet maximaal 40 km maar max 80 km enkele reis vergoed. Noodzakelijke tunnel/tol-kosten worden gedurende deze 24 manden ook vergoed.

 

Van werk naar werk

 • Werk biedt de beste inkomenszekerheid, dus een krachtige bemiddeling van werk naar werk en een individuele aanpak is een noodzaak. Daarom hebben we individueel maatwerk in de bemiddeling afgesproken in plaats van één aanpak.
 • De bemiddeling duurt zes maanden en kan ook worden gevolgd als het dienstverband is afgerond.
 • Om jou een betere positie te geven op de interne en externe arbeidsmarkt wil De Unie gedurende een langere periode extra middelen om je te ontwikkelen. Daarom hebben we afgesproken in 2017 en 2018 1500 euro per persoon beschikbaar te stellen om te werken aan persoonlijke ontwikkeling. Hiervoor is geen toestemming van de leidinggevende nodig; het is een persoonlijk budget.
 • Sociale partners praten verder met Randstad om een van werk naar werk concept uit te werken om medewerkers die boventallig zijn te helpen ander werk te vinden.

 

Arbeidsvoorwaarden

De Rabobank heeft lang volgehouden dat er nog jaren een nullijn voor de salarissen zou zijn. Tot de laatste onderhandelingsronde hebben wij vastgehouden aan de splitsing van sociaal plan en de cao. Uiteindelijk konden we een betere deal op het sociaal plan en de cao sluiten als we ook op het gebied van de cao over enkele onderwerpen afspraken zouden maken, zonder dat er sprake was van een versobering van de cao De belangrijkste punten zijn:

 • in oktober 2017 ontvangen alle medewerkers een eenmalige uitkering van 1% van het jaarsalaris;
 • in oktober 2018 ontvangen alle medewerkers een eenmalige uitkering van 1% van het jaarsalaris;
 • per 1 juli 2019 worden de vaste salarissen en de minima en maxima van de salarisschalen verhoogd met 1%;
 • per 1 juli 2020 worden de vaste salarissen en de minima en maxima van de salarisschalen verhoogd met 1%.
 • Er komt een nieuw beoordelingssysteem waarbij er drie beoordelingscategorieën zijn. Ook vervalt het onderscheid tussen de individuele salarisaanpassing in de schalen 1-11 en SK A/B.

Het complete onderhandelingsresultaat lezen? Bekijk de pdf hier.