‘Wacht niet af tot de Rabobank jouw toekomst bepaalt’

RaboBonden_Baanonzekerheid_RabobankDe kantoren van de Rabobank zien er over vijf jaar nog veel stiller uit dan de lopende reorganisaties doen vermoeden. Dat is althans de verwachting van de leden van de RaboBonden-Whatsappgroep: ruim driekwart van de respondenten denkt er over vijf jaar niet meer te werken. Dus is het zaak niet af te wachten tot de Rabobank je toekomst bepaalt, stellen de bestuurders van de RaboBonden.

Realiteitszin en onzekerheid

De RaboBonden vroegen in haar Whatsapp-groep aan ruim duizend deelnemers: ‘Hoe lang verwacht je nog bij de Rabobank te werken?’ De uitslag geeft aan dat veruit de meeste medewerkers verwachten over vijf jaar niet meer bij de Rabobank te werken. Een derde denkt nu al in zijn laatste jaar te zitten, dertig procent verwacht er nog maximaal vijf jaar te werken en slechts 22 procent van de medewerkers denkt nog langer dan vijf jaar bij de Rabobank te werken. Dat getuigt van realiteitszin in tijden van ingrijpende reorganisaties, maar het is ook een teken van grote (baan)onzekerheid.

Onrust onder RKS-medewerkers

‘Deze peiling laat zien dat de onzekerheid over het werken bij de bank groot is’, vindt bestuurder Roderik Mol van CNV Vakmensen. ‘Slechts 20 procent verwacht hier over vijf jaar nog te werken. Dat geeft aan dat er veel beweging is en dat ontwikkeling en scholing, een speerpunt van CNV Vakmensen, belangrijk is.’ Mol wijst ook naar een andere vraag in de RaboBonden-Whatsappgroep, namelijk naar het aantal mensen dat lid is van een van de drie RaboBonden. Bijna 60 procent is geen lid van een vakbond. ‘Het is hard nodig dat meer mensen lid worden. Als ik kijk naar de adviesaanvraag bij RKS en de ongerustheid onder de RKS-medewerkers, is het heel duidelijk dat goede belangenbehartiging keihard nodig is.’

‘Wacht niet af tot de Rabobank jouw toekomst bepaalt’

Bestuurder Emanuel Geurts van De Unie: ‘Deze peiling onder een representatieve groep medewerkers bevestigt het beeld dat de Rabobank eerder terugkreeg uit het recent gehouden medewerkerstevredenheidsonderzoek. Het vertrouwen in de eigen toekomst bij de bank is erg voor verbetering vatbaar. De Unie neemt dit signaal serieus en bespreekt dit met de Rabobank. Mijn advies: wacht niet af tot de Rabobank jouw toekomst bepaalt!’ Geurts wijst op de begeleiding die zijn bond biedt: ‘De Unie biedt elke individuele medewerker advies en ondersteuning aan met loopbaaninstrumenten, arbeidsmarktoriëntatie en duurzame inzetbaarheid om zo het roer in eigen hand te kunnen nemen.’

Medewerkers onzeker over hun toekomst

Dat werknemers bij de Rabobank zijn in behoorlijke mate onzeker zijn over hun toekomst, merkt ook Fred Polhout in zijn dagelijkse contacten met de leden van FNV Finance. ‘Die onzekerheid is in het licht van de massale uitstroom geen verrassing. Voor mij als bestuurder van FNV Finance is dat een signaal dat om nadrukkelijke aandacht vraagt en actie om medewerkers te helpen bij keuzes die ze, vaak gedwongen moeten maken. FNV Finance kan die hulp bieden om het stuur weer in handen te nemen van je toekomst.’