Ton Heerts (FNV)

Ton Heerts

‘Ook de Rabo heeft een scherpe buitenstaander nodig’

Volgens FNV voorzitter Ton Heerts word je lid van een vakbond uit solidariteit. Een interview met een vakbondsvoorzitter die de actie niet schuwt: ‘Ik geloof in macht en tegenmacht.’

Waarom zou je nog vakbondslid worden in deze tijd?
‘Vakbondslid word je niet puur voor jezelf. Ook als je denkt het nooit nodig te hebben, word je nog steeds lid voor een ander. Je bent eigenlijk lid in de hoop dat je het nooit echt zelf nodig hebt. We hebben helaas geen wet op de verplichte solidariteit. Vergelijk het maar met de Wegenwacht of een verzekering. Daar zit ook een solidair aspect in. Zeker weten dat er ook over 20 jaar nog vakbonden bestaan, niemand kan het helemaal alleen. Je wordt lid uit solidariteit, om het vakmanschap te koesteren.’

Hoe zie je de relatie tussen de Rabobank en het FNV?
‘Ik zag de video met Wiebe Draijer op de site van de RaboBonden. Mooi dat de hoogste man van de Rabobank ook meedoet met de werving. Wij hebben hem gesteund bij zijn overstap van de SER naar de bank, vanuit een ideële gedachte. Ik denk dat een coöperatie gebaat is bij een CEO die de polder goed kent. Ik hoop dat hij de coöperatieve gedachte er ook in houdt bij de bank. Ik zie zeker dat er een centralistische beweging bezig is, maar daar zitten toch nog steeds veel lokale kanten aan? Dat heeft de FNV ook, we zijn sinds kort een vereniging, maar hebben wel lokale autonomie. Alle lokale netwerken samen vormen een grote FNV. Uiteindelijk maakt de juridische vorm niet zo veel uit.’

Wat doet het FNV voor medewerkers van de Rabobank?
‘Ook de Rabo heeft een scherpe buitenstaander nodig, die zaken aan de kaak stelt als ze niet goed gaan. Bedenk dat niets vanzelf goed blijft. Nu is er misschien een goed sociaal plan, maar er is een krachtige bond nodig om dat zo te houden. Ook voor Rabobank is het belangrijk om een tegenwicht te hebben in de bonden. Je hoeft echt geen actie te voeren als je lid bent van FNV, maar het gaat om solidariteit, we zijn er ook voor je familieleden in de zorg, om een andere branche te noemen. Wij zijn meer op actie gericht, omdat dat soms nodig is. Ik geloof in macht en tegenmacht.’

Hoe kijk je tegen de veranderingen in de Rabobank aan?
‘Veel mensen werken vanuit een roeping bij de Rabobank, vanuit het idee dat je samen meer kunt bereiken dan alleen. Ik weet ook wel dat je niet vaak meer bij een bankkantoor komt. Hooguit een paar keer in je leven. Toch geloof ik erg in het vakmanschap, goed advies is heel belangrijk. Dat is de nutsfunctie van de bank. Je kunt veel automatiseren en dat is prima, maar de financiële educatie van een jongere is iets wat de adviseur van de bank zal blijven doen.’

FNV is ook buiten de landsgrenzen actief, maar wat koop je daar als lid voor?
‘Via de International Labour Organisation werken we ook aan betere arbeidsomstandigheden wereldwijd. Stel dat je internationaal gedetacheerd wordt, dan is het wel belangrijk dat je tegen dezelfde arbeidsvoorwaarden kunt werken. Als grote vakbeweging spelen wij ook een internationale rol en zijn we ook betrokken bij verschillende MVO-convenanten. Eentje om kinderarbeid de wereld uit te helpen, maar ook een voor duurzame productie in de textielindustrie. We zijn nu eenmaal een solidair volkje, gelukkig maar.