Sociaal plan hopelijk deze week akkoord

RaboBonden Akkoord in zicht

Deze week zitten de bestuurders van de RaboBonden weer aan tafel met de Rabobank. We zullen er alles aan doen om tot een goed resultaat te komen.

De afgelopen weken is er achter de schermen druk gerekend en ‘technisch’ overlegd. Dat betekent dat er niet is onderhandeld, maar wel goed is gekeken naar de gevolgen van elkaars voorstellen. Met die inzichten gaan de onderhandelaars vandaag weer aan tafel. Het op dit moment delen van tussenresultaten of voorlopige uitkomsten zou de onderhandelingen onnodig onder druk zetten.

Meer informatie uit de ledenbrieven van De Unie, CNV Vakmensen en FNV Finance

Om je niet helemaal in het duister te laten tasten, willen we graag in dit bericht verwijzen naar de laatste ledenmailings van de RaboBonden aan hun leden.

Technisch overleg over beëindigingsvergoeding

We hebben een tweetal technische overleggen gehad tussen de vakorganisaties en de Rabobank over het rekenmodel voor de beëindigingsvergoeding. De te bereiken vergoeding moet wat ons betreft op vergelijkbaar niveau zijn met andere afspraken in de sector. We hebben veel technische vragen gesteld en antwoorden gekregen. Bijvoorbeeld vragen als:

  • Is er sprake van een afbouwmodel ten opzichte van de kantonrechtersformule of een opbouwmodel ten opzichte van de transitievergoeding?
  • Wanneer is de peildatum voor de berekening van de beëindigingsvergoeding? Is dat op basis van het laatste loon of anders?
  • Wat doen we met de eerste twee dienstjaren van de transitievergoeding die op nul staan voor de vaak jongere medewerkers en de tijdelijke extra overgangsregeling en de aftopping (nu op 65 jaar) voor meer oudere medewerkers?
  • De te bereiken vergoeding moet op vergelijkbaar niveau zijn met andere afspraken in de sector.

In deze overleggen zijn geen voorstellen op tafel gekomen en is ook niet onderhandeld over de uitgangspunten. Sommige vragen hangen samen met de resterende onderhandelingen. Daarom kunnen we er nu helaas geen duidelijkheid over geven.

Inkomenszekerheid en gelijkwaardigheid centraal

We werken hard aan overeenstemming over een sociaal plan waarin inkomenszekerheid en gelijkwaardigheid centraal staan. Deze komen terug in de beëindigingsvergoeding, ontwikkelingsmogelijkheden en begeleiding en bemiddeling naar ander werk. Samengevat kijken we naar:

  • Wanneer en hoe snel wordt er afgebouwd van het huidige sociaal plan naar een nieuw sociaal stelsel?
  • In de laatste onderhandelingsronde heeft de werkgever haar eerdere voorstel van een gemaximeerde transitievergoeding met een 30% opslag inmiddels verhoogd. Naar onze mening nog onvoldoende, zodat hier nog wel wat in moet gebeuren.
  • Naast een passende beëindigingsvergoeding moet er ook een minimumbedrag als bodem voor de bestaande medewerkers komen.
  • Om jou een betere positie te geven op de interne en externe arbeidsmarkt willen de RaboBonden gedurende een langere periode extra middelen en tijd om je te ontwikkelen.
  • Ook is/komt er een groep medewerkers die flink extra gaat reizen als gevolg van overplaatsing. De compensatie reistijd en reiskostenvergoedingen zijn nu nog op korte afstanden gebaseerd dus daar moeten we nog wel wat aan doen.
  • Werk biedt de beste inkomenszekerheid, dus een krachtige bemiddeling van werk naar werk en een individuele aanpak is een noodzaak.

Reistijd bij het verplaatsen van functies

Wij krijgen van leden vragen over de reistijd bij het verplaatsen van functies, vooral bij KCC’s. Het blijken keer op keer lastige vragen. De regels in het huidige sociaal plan laten ruimte voor interpretatie. Ons advies is om altijd even contact met ons op te nemen als jouw functie verplaatst wordt. Dit punt is ook een van de onderwerpen van gesprek in de onderhandelingen. Wij vinden dat de huidige regeling onduidelijk kan zijn en onvoldoende recht doet aan de huidige reorganisatie. Graag horen wij ook van jou wat jouw ervaringen zijn op dit punt.

Vinden van ander werk

Veel werknemers maken zich zorgen en stellen ons vragen over toekomstig werk. Ons advies is om ook zolang je nog niet bent aangezegd alvast om je heen te kijken binnen en buiten de bank. Maak gebruik van de faciliteiten op raboweb! Je kunt op basis van de cao altijd een loopbaanscan aanvragen in overleg met jouw manager. Oudere collega’s met lange dienstverbanden hebben ons gemaild met hun zorgen, wij begrijpen de zorg dat de arbeidsmarkt erg lastig is voor hen. Voor de RaboBonden zijn bovenstaande zaken ook belangrijke punten in de onderhandelingen en wij vinden dan ook dat bij de Rabobank een eerste klas werk-naar-werk traject hoort. Onze inzet is dan ook om in het nieuwe plan iedereen effectiever van werk naar werk te helpen en meer mogelijkheden te geven zich te blijven ontwikkelen. En een opgelopen achterstand op de arbeidsmarkt in te halen.

Duidelijkheid bereiken voor collega’s in onzekere tijd

Er zijn nog wat stevige knopen door te hakken. Als de bank nog een paar extra stappen zet, is overeenstemming over een sociaal plan mogelijk en komt er de duidelijkheid waar veel collega’s behoefte aan hebben.