Reinier Castelein (De Unie)

REINIER CASTELEIN

‘Ga er maar vanuit dat je toekomst buiten de Rabobank ligt’

(Culemborg, 20 november 2015)

Reinier Castelein is voorzitter van De Unie, de bond met de meeste leden binnen de Rabobank. Staken vindt hij niet van deze tijd, je toekomst in eigen hand nemen des te meer. Een interview met een voorzitter die liever verbindt dan polariseert.

Jullie worden niet meer gezien als vakbond nu je afziet van staking. Wat vind je daarvan?
‘Staking is een recht om je argumenten kracht bij te zetten, geen plicht. Wij hebben als De Unie gezegd dit jaar liever geen gebruik te maken van dat recht. We zitten met de werkgever aan dezelfde tafel, je moet er samen uitkomen. Ik vind het niet meer van deze tijd om te polariseren. Nu er meer dan een miljoen zzp’ers zijn, wisselen werknemers steeds vaker van rol, vaak ook als gevolg van de enorme ontslaggolven van de afgelopen jaren. Soms ben je zelf ook ineens een beetje ondernemer, die rollen vervagen. Het gros van onze leden is niet bereid te staken. En 95% van de bedrijven verdient ook helemaal geen staking. Dat zijn over het algemeen goede werkgevers, waar het niet nodig is om de boel plat te leggen, die verdienen geen slot op de poort. Ik vind staken niet meer van deze tijd.’

Wat zijn de doelen van de Unie in de financiële sector?
‘De Unie is de grootste vakbond in de financiële sector. Ik zie natuurlijk ook dat banken blijven reorganiseren. Met de meeste werkgevers kunnen we goed zakendoen, ook met de banken kunnen we goed werken. Wat ik echt zou willen, is dat er meer aandacht wordt besteed aan constante ontwikkeling van medewerkers. Een sociaal plan is mooi, maar als je pas aan ontwikkeling voor het tweede deel van je loopbaan gaat denken als er een reorganisatie komt, ben je te laat. Je moet daar veel meer op anticiperen, onder andere door ‘van werk naar werk trajecten’.’

Hoe werkt De Unie aan de belangen van haar leden?
‘De Unie is een eigentijdse bond die uit is op moderne arbeidsverhoudingen. We willen mensen inspireren om te werken aan hun eigen toekomst. Om nog meer te bereiken, hebben we ook meer leden nodig. Ik heb respect voor het verleden, maar ik wil naar de toekomst kijken. Bedrijven vragen om snelle keuzes. Nederland raakt toch al achterop, het polariseren van het sociaal overleg vertraagt de Nederlandse economie. Als je kijkt naar sommige andere landen en hoe ze zich daar ontwikkelen, daar gaat het zo veel sneller!’

Welk advies heb je voor medewerkers van de Rabobank in deze tijd van reorganisaties?
De Rabobank is constant in beweging. Dat is niet nieuw, maar het is nu wel veel en in een hoog tempo. Onder leiding van een nieuwe generatie inspirerend leiderschap wordt gebouwd aan de toekomst van de bank. ‘Voor elke medewerker geldt: reken erop dat je hier over tien jaar niet meer werkt. Ga er maar vanuit dat je toekomst buiten de Rabobank ligt. Dus vraag je af wat je kunt doen om jezelf wendbaar te maken. Je moet zelf je toekomst in eigen hand nemen. Zorg dat je mobiel blijft, voordat het te laat is. Ik wil ook dat je werkgever investeert in mobiliteit op de arbeidsmarkt. Hij kan je faciliteren, maar je moet het wel zelf doen. En als je over tien jaar dan alsnog bij de bank blijft, dan kan dat ook, omdat je enorm in jezelf geïnvesteerd hebt. Een dag meer of minder vaderschapsverlof in de cao vind ik in dat kader niet zo interessant.’

Wat doet De Unie voor medewerkers van de Rabobank?
‘Ik denk dat medewerkers van de Rabobank het goed hebben en dat ze daardoor soms ook in een gouden kooi zitten. Voor een groot deel van de medewerkers geldt dat ze buiten de Rabobank een stuk minder zullen verdienen. Al die goede arbeidsvoorwaarden heb je te danken aan het sociaal overleg tussen je werkgever en de bonden. Dat overleg is nodig om constant de meerwaarde van werknemers te benadrukken. Voor De Unie is het nu wel prioriteit om te zorgen dat de match met de arbeidsmarkt buiten Rabobank makkelijker te maken is voor alle medewerkers die binnenkort min of meer gedwongen worden naar buiten te kijken. Het is aan de leden om de inzet aan de cao-tafel te bepalen, maar mijn advies is: zet minder in op loonstijging en zet in op alles wat met je ontwikkeling, scholing en mobiliteit te maken heeft. Werk aan je eigen perspectief op de arbeidsmarkt.’

Waarom zou je eigenlijk nog lid worden van een vakbond?
‘Je kunt denken, alles is goed geregeld, dus waarom zou ik lid worden van een vakbond? Vergelijk het met een grasveld: dat is nu nog mooi groen en gemaaid, maar over een week moet je het weer maaien. Lid worden doe je omdat je de agenda van een bond steunt en omdat je gelooft in collectieve solidariteit. Maar ook vanuit de gedachte what’s in it for me. Wij zijn ook een heel betaalbare juridisch adviseur. Wij doen het echt beter doen dan een rechtsbijstandverzekeraar, die zo snel mogelijk een case wil oplossen. Dankzij onze goede banden kunnen we ook een informele weg bewandelen om de relatie te herstellen, als dat nodig is.’

Meer weten over lid worden van De Unie?
Ga naar helemaalvandezetijd.nl/lid-worden/