Rabobank en bonden nog ver weg van nieuw sociaal plan

Touwtrekken_Blog3

Een uitdaging: dat is kort omschreven ieders beleving aan de tafel bij de besprekingen over een nieuw Sociaal Plan. Het nieuwe Strategisch Kader 2016-2020 gaat elke collega binnen de Rabobank raken. En daarbij is het moeilijk te voorspellen wanneer, en op welke manier je wordt geraakt.

Versobering hoofdthema van de werkgever

Als kaderleden zijn we aan de cao-tafel samen met de vakbondsbestuurders in gesprek met de werkgever. Waarbij vooraf al duidelijk is dat versobering het hoofdthema van de werkgever zal zijn. Op de achtergrond klinkt ook nog de uitspraak van Wiebe Draijer op 9 december 2015: afscheid nemen van veel medewerkers op een Rabo-waardige ‘humane’ manier.

Sociaal plan en cao voor Rabo onlosmakelijk verbonden

Na meerdere losse overlegdagen de afgelopen maanden zijn wij als kaderleden op 10 mei met de cao-partijen aan twee overlegdagen begonnen. Zoeken waar verbinding ligt, komen tot oplossingen in een reorganisatietraject dat zo velen zal treffen. En dat dit geen makkelijke klus is, daar zit natuurlijk ook de uitdaging in. Maar al snel ook een zorg. Want de Rabobank is van mening dat afspraken rond het Sociaal Plan onlosmakelijk verbonden zijn aan een nieuwe cao.

Bonden willen eerst sociaal plan afspreken

De vakbonden hebben in de voorstellenbrieven, gesteund door onze leden en de uitkomsten uit de enquête Sociaal Plan van december 2015, duidelijk gemaakt dat een (nieuw) Sociaal Plan voorop staat. Daarna komt de cao. Tenslotte staat voor een aanzienlijk deel van onze collega’s hun huidige inkomenszekerheid op korte termijn op losse schroeven. En tot ‪1 januari 2017 weet je hoe het vangnet er uitziet. Maar hoe ga je als werknemer om met de onzekerheid dat je én je baan dreigt te verliezen én niet weet of je nog gebruik maakt van het huidige Sociaal Plan of moet afwachten wat een nieuw Sociaal Plan nog kan bieden, wellicht een vangnet met (grote) gaten?

De reorganisatie treft ons ook

Wij moeten helaas constateren dat er nog grote verschillen zijn tussen de voorstellen van de werkgever en de voorstellen van de vakbonden. En ook komt al snel het besef dat wij er nog niet uit gaan komen. Dan moet je er in het overleg op letten dat er geen grote frustraties ontstaan. Ook persoonlijk worden we namelijk geraakt. De reorganisatie treft ons óók en wij voelen dagelijks op de werkvloer de impact van de onzekerheid.

Onvoldoende voortgang in de besprekingen

De voortgang in de besprekingen is helaas onvoldoende. De omvang van de reorganisatie, de hoeveelheid mensen die het raakt, de grote belangen die er mee gemoeid zijn en de uitdagingen waar de Rabobank voor staat maakt dat wij, Rabobank en bonden, soms haaks ten opzichte van elkaar staan. Logisch, maar toch zullen we samen moeten bouwen aan een nieuw Sociaal Plan en uiteindelijk ook aan een nieuwe cao. Er zijn onderwerpen die verbinden, bijvoorbeeld als het gaat om het verbeteren van de arbeidsmarktpositie van medewerkers in de toekomst, absoluut, maar voor medewerkers die hiervoor de tijd niet meer krijgen (boventallig zijn of worden) is dit geen belangrijk issue meer, voor hen komt dit te laat.

Dergelijke operatie niet eerder meegemaakt

Er zullen nieuwe overlegdagen volgen, ook wij zijn natuurlijk ongeduldig. Want er wachten zoveel collega’s op duidelijkheid. Maar een dergelijke operatie hebben wij binnen de Rabobank (gelukkig) niet eerder meegemaakt, en dat vraagt zorgvuldigheid van alle partijen. Wij gaan jullie, ook vanuit de zijde van de kaderleden aan de cao-tafel, meenemen in de besprekingen de komende tijd.

CNV Vakmensen

Paul Oosterhoff

Patrick Hoenselaar

De Unie

Frank te Kloese

Mohamed Saddiki

FNV Finance 

Dick Smorenburg

Wim Huisman