Rabo Inzet Coöperatie mogelijke oplossing bij boventalligheid

RaboBonden_Boventallig

Cartoon Arend van Dam

FNV Finance stelt in haar voorstelbrief Sociaal Plan voor om een pool met boventalligen in te richten, de Rabo Inzet Coöperatie. De deelnemers aan deze Rabo Inzet Coöperatie kunnen worden ingezet op verschillende projecten binnen de bank. Ook kunnen zij misschien werk buiten de bank doen.

Het is nog niet gezegd dat een dergelijke pool er komt. Daarover spreken de RaboBonden dinsdag 12 april verder met de Rabobank. Veel zal afhangen van de precieze invulling ervan. Bij de vorming van een inzetpool met boventalligen moet er wat de RaboBonden betreft een verbod komen op externe inhuur. Het noodzakelijke tijdelijke personeel wordt gedetacheerd vanuit de inzetpool.

Als de Rabo Inzet Coöperatie er komt, zal dat natuurlijk niet voor iedereen een oplossing zijn, dus komt er wat ons betreft altijd een keuze. Iemand die niet wil deelnemen aan de Rabo Inzet Coöperatie, kan ervoor kiezen om in een keer een nader vast te stellen ontslagvergoeding te ontvangen en direct uit dienst te gaan. Wat ons betreft zijn er ook andere opties binnen de coöperatie mogelijk, zoals bijvoorbeeld de actie van Rabobank Rotterdam. Daar kunnen boventallige medewerkers met hulp van de bank, stage lopen bij ondernemers die klant zijn bij de bank. Daarmee doen ze nieuwe ervaringen op en verbreden ze hun netwerk en dus hun kans op een nieuwe baan.

In de WhatsApp-groep van de RaboBonden stellen we een aantal vragen over de Rabo Inzet Coöperatie. Als je nog mee wilt doen met de WhatsApp-groep, kun je hier zien hoe je je kunt aanmelden.