‘Nog geen flauw idee voor mijn ontwikkelbudget’

20170421_Ontwikkelbudget_Blog

Ruim de helft van de collega’s in de Whatsapp- en de Facebookgroep van de RaboBonden heeft nog geen duidelijk idee over de besteding van zijn of haar ontwikkelbudget. Iedereen mag dit bedrag van 1500 euro per jaar in 2017 en 2018 naar eigen inzicht besteden, maar dat blijkt voor velen nog niet zo makkelijk. Wat houdt ze tegen? En waar geven collega’s het aan uit als ze het al wel weten?

Meerderheid weet het nog niet

Maar liefst 58 procent van de collega’s geeft aan dat ze nog geen bestemming hebben voor het ontwikkelbudget. Op de vraag wat ze weerhoudt het uit te geven, gaf een ruime meerderheid aan nog niet goed te weten wat voor opleiding ze willen gaan doen. Ook geeft een aantal collega’s aan dat het budget niet toereikend is voor de opleiding die ze op het oog hebben. Sommige collega’s hebben nog geen tijd gehad om het uit te zoeken, en anderen ontbreekt het aan de tijd om een opleiding te volgen. Leeftijd (‘te oud om iets nieuws te gaan doen’) en onduidelijke informatie over waar het ontwikkelbudget aan te besteden valt, worden ook genoemd als redenen om het ontwikkelbudget nog even in de zak te houden.

Opleiding voor toekomst buiten de Rabobank

‘Ik heb nog geen flauw idee waaraan ik het wil besteden. Een opleiding voor een toekomst buiten de Rabobank? Ik weet het gewoon niet’, schrijft een van de leden van de Whatsapp-groep eerlijk. Voor de twijfelaars is het goed om te weten dat het budget dat ze dit jaar niet inzetten, kan worden meegenomen naar 2018. De RaboBonden bieden een inspirerende loopbaancheck aan, waarin collega’s intensief worden begeleid bij het maken van de beste keuzes voor hun toekomst. Een tip van een collega voor

Coaching geven en ontvangen populair

Van de collega’s die al wel weten waar ze hun ontwikkelbudget aan gaan uitgeven, kiest een aantal voor coaching. Een aantal als ontvanger van loopbaancoaching, maar een aantal collega’s kiest ook voor een opleiding om zelf coach of docent te worden. Sommige collega’s kiezen voor een opleiding als bewindvoerder of schuldhulpverlener, anderen zoeken het in training in praktische vaardigheden als Excel en Photoshop. Een collega gaat van zijn hobby zijn beroep maken, die wordt registervinoloog. Een HBO opleiding wordt ook regelmatig genoemd, al zegt een aantal mensen ook dat het ontwikkelbudget daarvoor niet hoog genoeg is. In dat geval kan de leidinggevende overigens extra opleidingsbudget toekennen. In de cao is expliciet opgenomen dat dat kan op basis van een veranderplan of ambitiedocument.