Maurice Limmen (CNV)

Maurice Limmen

‘Vakbonden zijn een ventiel voor onrust’

Maurice Limmen is voorzitter van vakbond CNV. Volgens hem zou iedereen juist nu lid moeten worden van een vakbond, liefst het CNV. ‘We hebben het toch goed, is geen argument, zo goed zal het niet blijven als werknemers zich niet organiseren.’ Interview met een bevlogen vakbondsvoorzitter.

Waarom zou je nog lid van een vakbond worden?
‘Veel mensen denken ‘we hebben het toch goed’, maar zo goed zal het niet blijven als mensen zich niet organiseren. Een cao ontstaat niet vanzelf. Het geheel aan afspraken zal dan sneuvelen, de cao, het sociaal plan, goede arbeidsvoorwaarden, de pensioenen. Als mensen het belangrijk vinden dat er evenwicht is in de samenleving en als ze zien dat koopkracht en arbeidsvoorwaarden onder druk staan, dan moeten ze juist nu vakbondslid worden. De vakbonden zijn een ventiel voor onrust onder werknemers. Wij zorgen ervoor dat de druk eraf kan en daarmee zorgen wij voor evenwicht.’

Wat doen de vakbonden voor werknemers?
‘De arbeidsmarkt verandert snel, en niet in de goede richting. Juist in de sectoren waarin de vakbonden slecht vertegenwoordigd zijn, is een enorme welvaartsval te zien. De kracht van de vakbonden is dat ze actie kunnen voeren als er geen cao is. Een cao kan namelijk ophouden, als je niet sterk staat. Ook een werkgever heeft belang bij een goede cao. Hij wil concurrentie op arbeidsvoorwaarden en lonen voorkomen.’

Wat gaat er mis als we geen cao meer hebben?
‘Alles wat is bereikt in de afgelopen jaren gaat razendsnel onderuit. Voor een bedrijf waar geen cao is, geldt ‘de gelegenheid schept de dief’. Kijk maar naar het groeiende aantal zzp’ers en de manier waarop bedrijven daar gebruik van maken. Ze doen dat onder het mom van ‘ik moet wel, want mijn concurrenten doen het ook’.

Ben je tegen de flexibilisering van de arbeidsmarkt?
‘Nee, ik vind ook dat er flexibiliteit nodig is op de arbeidsmarkt. Maar dat kan ook zonder ontslagen. Maak goede afspraken over de inhoud van het werk, de tijden en omstandigheden waaronder het gedaan wordt. Maar zorg dat een werknemer daar ook iets aan heeft, richt het ook voor hen flexibel in, niet alleen ten behoeve van de werkgever. Flexibiliteit houdt ook in dat de werknemer beschikbaar kan zijn voor zorg thuis of in de familie. Wij knokken hard voor scholing en ontwikkeling van medewerkers van de Rabobank, ook dat is een manier om flexibel te blijven.’

Waar zou de Rabobank zijn zonder het CNV?
‘Vergelijk de arbeidsvoorwaarden bij de Rabo maar eens met een soortgelijke functie bij een andere werkgever, buiten de bancaire sector. Dat wordt slikken hoor, want het ligt altijd een stuk lager. Er wordt bij de banken nog steeds veel geld verdiend, en dat moet voor een substantieel deel naar de salarissen en arbeidsvoorwaarden gaan van degenen die daar hard aan meewerken. Een Rabobank zonder het CNV zie ik niet voor me, wij passen als vakbond goed bij de Rabobank. Ook wij zijn ontstaan vanuit een coöperatieve gedachte, we komen uit een vergelijkbare traditie voort. Wij geloven dat je het verst komt als je het in overleg doet, we geloven in een realistische benadering.’

Hoe komt het CNV voor de belangen van Rabomedewerkers op?
‘We komen ferm op voor de belangen van onze leden, maar houden oog voor het perspectief van de andere kant van de tafel. Zo werken we ook aan een duurzame relatie, die op de lange termijn houdbaar is. Als je oog houdt voor de belangen van de werkgever, kom je verder. Met realistische belangenbehartiging bereik je het meest. Op die manier halen we veel resultaten binnen. Maar als het nodig is, laten wij absoluut onze tanden zien. Als er kracht nodig is om tot goede afspraken te komen, moet je daar niet voor terugdeinzen. In het uiterste geval is dat een staking, dat hoort bij het vakbondsarsenaal.’

Waar lig jij wakker van?
‘Ik maak me grote zorgen over de middenklasse in onze samenleving. Die staat enorm onder druk door overheidsbeleid, globalisering en de economische crisis. De middenklasse is het cement van de maatschappij en zij zijn steeds meer de klos. Het is een fabel dat de krantenjongen miljonair wordt. Zeker als mensen aan de onderkant geen reële kans hebben om naar het midden op te schuiven, zal dat niet snel meer gebeuren. Ik word blij als mensen die zien wat er gebeurt, verantwoordelijkheid nemen, de schouders er gezamenlijk onder zetten. Als mensen juist nu in beweging komen en elkaar breed betrekken bij wat er gebeurt. Zie het als solidariteit uit welbegrepen eigenbelang.’

Meer weten over lid worden van CNV Dienstenbond?
Ga naar helemaalvandezetijd.nl/lid-worden/