Liggen salarissen Rabobank te lang vast?

Salaris_02De vorig jaar vastgelegde Rabo-cao en het sociaal plan voorzien tot 2020 in een ontwikkelbudget, begeleiding naar nieuw werk en een bescheiden salarisstijging. De bestuurders van de RaboBonden krijgen regelmatig de vraag of ze zich niet voor een te lange periode hebben vastgelegd, nu elders de salarissen sneller stijgen. Is er een inschattingsfout gemaakt?

Vaderschapsverlof bij ING
De bestuurders van de Rabobonden kunnen zich voorstellen dat collega’s bij de bank stellen dat er een inschattingsfout is gemaakt bij het vaststellen van de cao. Het gaat weer goed met de economie, dus worden er elders salarisstijgingen van soms wel vijf procent gemeld. Werkgevers worden opgeroepen om meer te betalen, collega-vakbondsbestuurders zetten daar ook op in. De cao van ING haalde recent nog het nieuws omdat er een maand vaderschapsverlof in is opgenomen.

Geen grote salarisstijging
Emanuel Geurts van De Unie wil graag zijn ideeën hierover toelichten: ‘Wat je bij de een afspreekt, kun je niet klakkeloos knippen en plakken bij de ander. ING en ABN Amro hebben na een hele zware tijd eerder de weg omhoog weer gevonden. Zij hebben eerder de pijn van een stevige reorganisatie al genomen, en een periode van sobere arbeidsvoorwaarden gehad. Bij de Rabobank was er in die tijd juist rust in de arbeidsverhoudingen en –voorwaarden. Het is een feit dat we geen grote salarisstijging hebben afgesproken, maar het biedt de medewerkers en het bedrijf wel duidelijkheid, solidariteit en perspectief, ook voor de collega’s die de Rabobank gedwongen moeten verlaten. Die keuze hebben we heel bewust gemaakt.’

Zekerheid voor blijvers en vertrekkende collega’s
CNV-bestuurder Roderik Mol geeft aan dat het onderhandelingsresultaat voor het sociaal plan en de cao bij Rabobank vorig jaar het maximaal haalbare resultaat waren. ‘Als we nu weer opnieuw beginnen, zouden we het misschien anders doen, omdat de huidige situatie anders is. Maar je kunt het vergelijken met de verkoop van je huis. Als je vorig jaar je huis hebt verkocht, zie je dat de huizenprijzen nu ook nog flink stijgen. Maar dat weet je niet van tevoren. Heb je het dan verkeerd gedaan? We hebben het voor vier jaar vastgelegd, vanwege een uitruil met het sociaal plan. Zo konden we een totaalpakket met arbeidsvoorwaarden en sociaal plan vastleggen en zekerheid bieden aan zowel de blijvende collega’s, als degenen die moesten vertrekken.

Verdelen is keuzes maken
Fred Polhout, bestuurder van FNV Finance, vind de toen gemaakte keuze verdedigbaar. ‘Als je onderhandelt over een sociaal plan voor een uitstroom van de omvang zoals die bij Rabobank aan de orde is, dan zijn keuzes onontkoombaar. De koek heeft nu eenmaal een bepaalde omvang, en daar moet ook de cao uit komen. De werknemers die hun baan verliezen, zijn gebaat bij een goed pakket faciliteiten, inclusief een adequate vergoeding bij ontslag. De werknemers die hun baan behouden zijn gebaat bij een kwalitatief goed pakket arbeidsvoorwaarden. Een loonsverhoging concurreert dan met het geld dat nodig is voor de vertrekkers. Dan moet je keuzes maken.’