Kleine stappen in onderhandelingen sociaal plan

RaboBonden_Kleine_stappen_in_onderhandelingen‘Schiet een beetje op met onderhandelen, geef duidelijkheid aan al die mensen die ontslagen gaan worden’. Dit signaal is helder doorgekomen in de vele reacties op WhatsApp en Facebook. En wij blijven zeggen dat het sneller moet en kan. Maar niet ten koste van een goed sociaal plan of cao!

Kleine stappen gezet

Het klinkt makkelijk: als de Rabobank tekent voor het verlengen van het sociaal plan voor de hele reorganisatie is die horde genomen. Maar helaas is die optie voor Rabo niet zo makkelijk. Maandag 6 juni onderhandelden de Rabobank en de RaboBonden (vakorganisaties De Unie, FNV Finance en CNV Vakmensen). Er zijn kleine stappen gezet in de onderhandelingen voor een nieuw sociaal plan.

Ontwikkelbudget naast normaal opleidingsbudget

Bank en bonden kunnen zich vinden in een systeem waarbij medewerkers jaarlijks een persoonlijk ontwikkelbudget krijgen, ongeacht of ze nu regulier werknemer zijn, de status van actief mobiel hebben of boventallig zijn. De hoogte van het budget is nog onderwerp van gesprek evenals de voorwaarden waaronder dit kan worden gebruikt. Het doel is om daarmee medewerkers zelf keuzes te kunnen laten maken die in het teken staan van hun persoonlijke ontwikkeling. Dit komt naast de opleidingsmogelijkheden te staan die gewoon nodig zijn voor de functie. Die neemt de Rabobank voor zijn rekening.

Meer inzicht in externe inhuur

De Rabobank heeft ons een overzicht gegeven met de cijfers en de redenen van externe inhuur. We hebben ze doorgenomen en bij enkele getallen vragen gesteld over de achtergrond en opbouw van de getallen. Deze presentatie was op ons verzoek verstrekt omdat we wat meer inzicht wilde krijgen in de verhoudingen tussen vast en flexibel personeel en redenen van inhuur van externe capaciteit.

Compensatie lagere functie

Rabobank heeft ons een voorstel gedaan om de verschillende regelingen met betrekking tot compensatie bij een lagere functie die nu in de cao en het sociaal plan staan te vereenvoudigen en versoberen. Het belangrijkste argument daarbij was, dat er nu medewerkers zijn die de compensatie in een keer uitbetaald krijgen en soms kort daarna weer een hogere functie krijgen, dan wel uit dienst gaan. Daarmee valt de grond voor de compensatie weg. De RaboBonden hebben aangegeven tegemoet te willen komen aan dit argument door te pleiten voor het vervangen van de eenmalige afrekening voor een periode betaling van de compensatie. Daarmee vervalt de compensatie als de medewerker niet meer in dienst is, of weer een hogere functie krijgt. Dit kan wat ons betreft dan zonder verdere versobering of samenvoeging van regelingen.

Ieko Sevinga over de reorganisatie

We hebben ontzettend veel vragen uit de WhatsApp-groep gekregen voor programmadirecteur Ieko Sevinga, die de reorganisatie leidt. De belangrijkste: kun je snel meer duidelijkheid geven over het verloop van de reorganisatie? Sevinga heeft ons geschetst hoe de opbouw van de 12.000 fte tot stand is gekomen. Met behulp van vergelijkende cijfers, benchmarks en studies naar nieuwe technologieën en de concurrentie hebben ze per productlijn gekeken hebben hoe ze het willen organiseren in de toekomst en wat dit aan investeringen en besparingen oplevert. Over het verloop van de reorganisatie heeft hij verteld dat zoals het er nu uitziet een groot deel in 2016 valt en dan nog een gelijk deel in 2017 en 2018. Wat ons betreft blijven er nog veel vragen staan. We zullen alle vragen die via WhatsApp en Facebook bij de RaboBonden binnen zijn gekomen naar hem doorspelen, met het verzoek om er op terug te komen.

We maken iedere keer stappen

Vele kleine stappen maken uiteindelijk een grote stap. De onderhandelingen gaan langzaam maar wel maken we iedere keer stappen. Ter vergelijking: het onderhandeltraject bij Nationale Nederlanden over een nieuwe cao en een nieuw sociaal plan heeft negen maanden geduurd. Bij ING Bank was dit zelfs een jaar. Daarbij was niet de complexiteit van de 12.000 fte-reductie en een grote reorganisatie. Het is dus niet zo eenvoudig en snel te doen als misschien gedacht en gehoopt wordt. Maar uiteindelijk gaan we er uit komen!