Input voor sociaal plan: laat van je horen

RaboBonden_Livechat_Vakbondsbestuurders
De onderhandelingen over een nieuw sociaal plan zijn in een cruciale fase gekomen. De RaboBonden willen voordat ze weer aan tafel gaan met de Rabobank de mening van leden en niet-leden horen over de voorstellen. Op 8 augustus kun je live chatten met de bestuurders van de RaboBonden via onze Facebook-pagina, vanaf 10 augustus gaan de onderhandelingen verder.

Overeenstemming over een aantal onderwerpen
Tijdens de gesprekken hebben we vooral onderhandeld over de beëindigingsvergoeding. Hoewel we hebben bewogen op onze oorspronkelijke inzet, zijn de verschillen met de Rabobank nog steeds groot. We hebben nog niks vastgelegd, maar zijn het wel eens over deze onderwerpen:

 • Een andere vorm van beëindigingsvergoeding per 1 januari 2017. Voor ons een flinke stap aangezien ongewijzigd verlengen een grote wens van de achterban is meegegeven. Rabobank is bereid om hiervoor niet de transitievergoeding als grondslag te hanteren, maar de kantonrechtersformule. De precieze invulling moet nog worden vastgesteld, maar voor de RaboBonden is belangrijk dat er een goed pakket afspraken komt. We zetten in op het ongewijzigd doortrekken van twee jaar van de beëindigingsvergoeding en een vast bedrag voor de gemiddelde bemiddelingsmaanden.
 • Ook akkoord is het punt dat medewerkers die vanaf 1 januari 2017 in dienst treden niet in aanmerking komen voor de nog uit te onderhandelen afbouwregeling, maar bij eventuele boventalligheid in de toekomst in aanmerking komen voor de ontslagvergoeding op het nieuwe nog te bepalen niveau.
 • Verder zijn we het met elkaar eens om niet langer 65 jaar als eindpunt voor het berekenen van de ontslagvergoeding te kiezen, maar de AOW-leeftijd.
 • Rabobank neemt de begeleidingskosten voor haar rekening en we bespreken welke extra maatregelen nodig zijn om meer te doen aan het versterken van de arbeidsmarktpositie.
 • Ontwikkelbudget: Rabobank wil 1000 euro per jaar toekennen dat medewerkers naar eigen keuze kunnen besteden aan opleiding en/of ontwikkelingsinstrumenten. Dit stelt medewerkers in staat meer eigen regie te voeren over het versterken van hun arbeidsmarktpositie en blijft beschikbaar tot de medewerker uit dienst treedt, het kan maximaal 2 jaar worden opgespaard. Voor de bonden is het bedrag nog een punt van bespreking en de borging dat het ook daadwerkelijk gebruikt kan worden in de praktijk.
 • Ook zijn we het erover eens dat medewerkers een bepaalde tijd na de datum van boventalligheid de mogelijkheid houden op tijdelijk werk en interne sollicitaties. Voorstel van Rabobank is om vanaf de datum van boventalligheid het dienstverband nog met 2 maanden te verlengen; wij willen 5 maanden. Voor ons kan dit ook in de vorm van een waarde bovenop de ontslagvergoeding waarbij de boventallige medewerker een keuze heeft of die het wel of niet gebruikt voor een langer dienstverband.

Waar zijn we het niet over eens?

 • Afbouw van de beëindigingsvergoeding: De RaboBonden hebben voorgesteld dat de afbouw van de ontslagvergoeding naar een nieuw niveau kan beginnen op 1 januari 2019, vanuit het idee dat een grote meerderheid van de collega’s wil dat de mensen die onder deze reorganisatieronde vallen gelijk behandeld worden, of tenminste een gelijkwaardig pakket krijgen.
 • Rabobank wil de huidige vergoeding vanaf 1 januari 2017 afbouwen naar 1,3 keer de transitievergoeding. De RaboBonden willen de nieuwe ontslagvergoeding vanaf 01 januari 2019 afbouwen naar 1,75 keer de transitievergoeding.
 • De vraag is dus: hoe kom je van de kantonrechtersformule via een glijdende schaal naar de transitievergoeding x 1,75 en per wanneer laat je de nieuwe vergoedingen systematiek ingaan. Doe je dat per 1 januari 2017 zoals Rabobank voorstelt of stel je dat uit tot 1 januari 2019 zoals de bonden voorstellen (synchroon met de reorganisatie die nu is ingezet). Of kom je tot een compromis, waarbij je dus accepteert dat iemand die in 2017 of 2018 ontslagen wordt minder krijgt. Wat vinden jullie?
 • Er zijn door beide partijen nog geen concrete voorstellen gedaan over de exacte invulling en duur van de afbouwregeling.
 • Rabobank ontwikkelt samen met Randstad een initiatief om medewerkers in de gelegenheid te stellen bij boventalligheid meteen bij Randstad in dienst te treden (vrijwillig) via een uitzendconstructie en zo van werk-naar-werk-naar-werk te komen.

Chat live mee via Facebook: 8 augustus tussen 12 en 14 uur.

Waar zie je wat jou betreft ruimte om op verder te onderhandelen? Met andere woorden: welke zaken wil je ons meegeven om aan vast te houden? De volgende onderhandelingsronde met Rabobank start op 10 augustus. Op maandag 8 augustus kun je tussen 12 en 14 uur via onze Facebookpagina live chatten met de bestuurders van de RaboBonden.