Geen grote stappen in gesprekken tussen Rabobank en RaboBonden

RaboBonden_Geen_grote_stappen_onderhandelingen_sociaal_plan

Ook na weer een lange dag onderhandelen is helaas de conclusie dat de RaboBonden en de Rabobank niet veel dichter tot elkaar komen. Het lijkt een procedureel spel, een welles-nietes met als belangrijkste vraag: wel of niet eerst het sociaal plan afsluiten. Een spel is het echter allerminst. Het is de RaboBonden ernst als we zeggen dat we echt snel duidelijkheid willen voor de mensen die ontslagen gaan worden.

Niet te lang in onzekerheid

De RaboBonden krijgen regelmatig de vraag waarom het niet opschiet en waarom we niet meegaan in de wens van de Rabobank om dat direct samen met de cao te doen. Daarover zeggen we al vanaf het begin van de gesprekken: het is niet fair om de ruim 12.000 mensen die ontslagen worden, te lang in onzekerheid te laten over hoe hun ontslag gaat aflopen. Ook moet de hoogte van de vergoedingen die we afspreken in het sociaal plan niet afhangen van wat er in de cao wordt vastgelegd.

Groot deel van de functies wijzigt

Dinsdag 24 mei hebben we met Rabobank gesproken over het persoonlijk ontwikkelingsbudget en de invulling van het sociaal plan. We hebben ook gevraagd naar de planning en onderbouwing van de reorganisatie. Daarop verwachten we nog een antwoord. Ook de manier waarop de reorganisatie wordt uitgevoerd is nog onduidelijk. Rabobank schat in dat een groot deel van de huidige functies zodanig wijzigt dat ze als vervallen worden beschouwd. De bank wil met ons onderhandelen over de scenario’s voor reorganisatie, kwaliteitsselectie, diversiteit en een ontslagcommissie bij reorganisatie. Wij denken en merken dat deze insteek tot nog meer onrust en onzekerheid leidt bij de collega’s.

Wat willen de RaboBonden dan wel?

De RaboBonden hebben, gesteund door de mening van een representatieve groep medewerkers die onze enquête in hebben gevuld <link naar verhaal>, ingezet op verlenging van het huidige sociaal plan. Het is prima dat daar een paar aanpassingen in worden doorgevoerd om het beter te laten functioneren. Maar de essentie moet overeind blijven, omdat we denken dat je niet halverwege een reorganisatie ineens de inhoud kunt versoberen. Ook willen we aandacht voor ontwikkeling van medewerkers zodat ze beter voorbereid de (interne) arbeidsmarkt op gaan. In onze voorstelbrieven kun je lezen wat onze inzet is voor het sociaal plan.