Automatisering nodig om vergrijzing op te vangen

RaboBonden_Robot_shutterstock_449881708_BLOG

Automatisering wordt wel als een bedreiging gezien, maar het kan voor bedrijven ook leiden tot foutvermindering, en kwaliteits- en snelheidsverhoging. Onderzoeksbureau McKinsey gaat in een rapport over de toekomst van werk in op de voor- en nadelen ervan. Groot nadeel: het kost banen in de financiële sector.

Productiviteit neemt toe

Automatisering draagt bij aan de productiviteit, zoals de geschiedenis keer op keer heeft laten zien. In Westerse economieën kan het op die manier het negatieve effect van een krimpende beroepsbevolking tegengaan. Deze productiviteitsboost (geschat op 0.8 tot 1.4 procent per jaar) is nodig om onze economische groei te waarborgen. Een ander gevolg is dat bijna de helft van alle beroepsactiviteit de potentie heeft om geautomatiseerd te worden door de huidige technologie te verbeteren. Bij elk beroep zal een verandering van de beroepsactiviteiten optreden en bij minder dan 5 procent is er zelfs sprake van daadwerkelijke verdwijning van het beroep.

Verzamelen en verwerken van data

Fysiek werk, maar ook het verzamelen en verwerken van data zijn beroepen waarbij volledige automatisering het meest waarschijnlijk is. In de VS is dit 51 procent van de werkactiviteiten en bijna $2,7 biljoen aan lonen. De meest kwetsbare sectoren zijn dan ook fabriekswerk, accomodatie- en horecagelegenheden, en retailhandel. Volgens het rapport heeft in de financiële en verzekeringsbranche 43 procent van de activiteiten potentie om geautomatiseerd worden, vooral door de grote rol die data speelt in deze sector.

Effecten pas over decennia te zien

In de twintigste eeuw deed zich een vergelijkbare technologische trend zich voor. Het leidde tot verdwijning van een groot aantal banen in verschillende sectoren, maar het bracht een minimaal even grote verscheidenheid aan nieuwe, onvoorziene banen met zich mee. Het is overigens aannemelijk dat de volledige effecten van automatisering pas over decennia te zien zullen zijn. Dit komt doordat bedrijven de nieuwe techniek pas zullen implementeren als:

– het vereiste prestaties kan garanderen

– er kapitaal is voor de ontwikkeling en implementate

– het voordeliger is dan menselijke arbeid en/of

– het waardevolle, economische voordelen biedt (zoals hogere productiviteit of kwaliteit)

– het wettelijk en sociaal geaccepteerd wordt.

Met name de wettelijke en sociale acceptatie zullen van grote invloed zijn op de snelheid waarmee de automatisering geadopteerd wordt, denkt McKinsey. Mensen houden van nature niet van verandering en daarom zullen beleidsbepalers moeite hebben de automatisering in hoog tempo sociaal geaccepteerd te krijgen.

Eerder een tekort aan arbeidskrachten

Volgens McKinsey is de vrees voor massawerkloosheid, veroorzaakt door een surplus van menselijke arbeid na automatisering niet gegrond. Door de vergrijzing in zowel ontwikkelde als ontwikkelingslanden zal een tekort aan menselijk werk waarschijnlijker zijn dan een overschot ervan. De wereldeconomie zal daarom juist baat hebben bij elk werkend mens. Echter, de aard van het werk zal wel veranderen. Als processen transformeren door de automatisering zullen mensen werk verrichten dat complementair is aan het werk van machines en vice versa. Het zal daarmee organisatiestructuren, businessmodellen en de concurrentiecriteria van branches op de schop gooien en een beroep doen op ons aanpassingsvermogen.

 

Het complete McKinsey rapport lezen? Ga naar ‘A future that works: automation, employment, and productivity