In vierde industriële revolutie zijn vakbonden hard nodig

Aardappeleters_Blog

Nu IBM’s supercomputer Watson al goed eetbare recepten kan maken is de vraag welke beroepen in de toekomst nodig blijven, actueler dan ooit. De vakbonden behartigen vanaf de eerste industriële revolutie de belangen van hele grote groepen werknemers. Of het nu arbeiders of witte boorden-werkers zijn. Dat is belangrijker dan ooit, met de vierde industriële revolutie voor de deur.

Arme boerenleven ingewisseld
In 1885 schilderde Van Gogh een van zijn beroemdste schilderijen, de aardappeleters. Het schilderij moest de realiteit van het harde boerenleven verbeelden. De tijd waarin het schilderij werd gemaakt, is ook de tijd waarin de vakbonden opkwamen. De industriële revolutie was in volle gang, het vaak arme boerenleven werd voor velen ingewisseld door een arm industrieel bestaan. ‘Arbeiders werden gedwongen tot onmenselijke lange werktijden. De grote tegenstellingen in de maatschappij en materiële nood onder de arbeidersbevolking groeiden. Bij werkloosheid, ziekte en ouderdom liepen zij ondraaglijke risico’s’, vertelt Vakbondhistorie.nl

Uitwassen beteugeld
Mede dankzij de vakbonden werden de onmenselijke werktijden en arbeidsomstandigheden verbeterd, kreeg men ondersteuning bij ziekte, werden vakantiedagen ingevoerd, kwamen er cao’s en een sociaal plan bij reorganisaties en nog veel meer. Daarmee werden de uitwassen van de snelgroeiende industrie beteugeld. Is daarmee de rol van de bonden uitgespeeld? Nee, integendeel.

Toekomst van werk is weer onzeker
Inmiddels staan we voor de vierde industriële revolutie (nummer 3 was de invoering van computers en het doorzetten van de digitalisering) en is de toekomst van werk(nemers) onzekerder dan ooit. Dit filmpje van het World Economic Forum heb je vast weleens gezien. Een ding is duidelijk: veel van de huidige banen verdwijnen snel. Net als bij de eerdere revoluties houden de vakbonden ook deze ontwikkeling niet tegen. Wat ze wel doen, is de uitwassen en de gevolgen voor werknemers in toom houden, of die werknemers nou flexibel zijn, zzp’er of in vaste dienst.

Je staat er niet alleen voor
De rol die de vakbonden vervullen als belangenbehartiger is belangrijker dan ooit in tijden van flexibiliteit, onzekerheid en grote veranderingen. Zeker in de financiële industrie, waar het aantal banen per jaar vermindert. Je staat er dus niet alleen voor, of je nou bij de Rabobank blijft werken, de RaboBonden volgen deze ontwikkelingen op de voet, helpen met je ontwikkeling, adviseren over je loopbaan, onderhandelen over je sociaal plan en verdedigen je rechtspositie. Lid worden? Dat kan hier.