De Unie komt naar je toe met Next Steps sessies

20170620_Next-Steps-EmanuelBanken clusteren of krimpen, collega’s worden actief mobiel of boventallig: je hoort en leest er veel over, maar met wie kun je er in vertrouwen over praten? Tijdens de Next Steps bijeenkomsten van De Unie kan iedereen vragen stellen over deze onzekere situatie.

Werken aan inkomenszekerheid

‘In de Next Steps bijeenkomsten hopen we onrust, onduidelijkheid en onzekerheid weg te nemen. Ook wisselen we ervaringen uit en delen we informatie over hoe collega’s aan zichzelf kunnen werken, met als doel te werken aan hun eigen inkomenszekerheid’, vertelt bestuurder Emanuel Geurts van De Unie. ‘En iedereen is welkom, leden en niet-leden.’

Als je bank onderdeel wordt van een clusterbank

Tijdens een recente bijeenkomst bij een lokale bank kregen de aanwezigen veel nuttige informatie, kreeg Geurts na afloop te horen. ‘De sessie was georganiseerd door een collega die actief mobiel was geworden. Zij had de Next Steps sessie aangevraagd, omdat er veel onzekerheid was bij haar en haar collega’s. Vooral over de vraag: wat gebeurt er met haar functie als hun bank onderdeel wordt van een clusterbank? De Rabobank communiceert hier intern over, maar dat voelde voor haar als eenzijdig. Dus kreeg ze behoefte aan een verhaal van een andere kant. Ze is Unielid en gelooft in de rol van vakorganisaties, omdat wij het ook vanuit het standpunt van de medewerker bekijken.’

Ontwikkelbudget niet altijd passend

In de recente Next Steps-sessie hadden veel collega’s vragen over van hun loopbaan, UWV en hoe dat werkt en verschillende juridische vragen. Bestuurder Emanuel Geurts: ‘Ook het ontwikkelbudget passeerde de revue. Dat wordt niet per definitie als passend gezien, zeker niet voor iemand die zich echt helemaal wil omscholen.’

Zelf een Next Steps sessie organiseren

De Next Steps-sessies worden georganiseerd op initiatief van collega’s van de lokale banken zelf. Emanuel Geurts: ‘Als je minimaal twaalf collega’s bij elkaar krijgt en aangeeft wie aanwezig zijn, op welke dag en tijd en op welke locatie de bijeenkomst verzorgd kan worden, organiseren wij verder alles voor je.’ Tijdens de Next Steps sessies kunnen alle aanwezigen vragen stellen en hun uitdagingen, problemen en twijfels bespreken. De begeleiders gaan in op het sociaal plan, ontslagvoorstel, relocatie, functiewijziging, de gang naar het UWV, loopbaanprogramma’s en de arbeidsmarkt.

Als je een Next Steps sessie wilt organiseren, kun je hem hier aanmelden.

20170620_Next-Steps-Emanuel_2