‘De keuzes voor de Rabo-cao moeten nu gemaakt worden’

Wat willen de leden en de volgers van CNV Vakmensen, FNV Finance en De Unie echt vastleggen in de nieuwe Rabo-cao? Dat horen de bestuurders die namens hen onderhandelen graag tijdens de online ledenbijeenkomsten op 11 en 12 november.

De bestuurders van de RaboBonden staan voor een belangrijke fase in de cao-onderhandelingen bij de Rabobank. Na een proces dat eind 2019 is gestart met gesprekken met medewerkers, is het nu tijd om knopen door te hakken. Emanuel Geurts van De Unie ziet uit naar de online bijeenkomsten. ‘Het zou mooi zijn als deelnemers aangeven waar hun prioriteit ligt. En dan niet alleen voor henzelf, maar ook wat de collega’s vinden, je afdeling.’ Geurts geeft aan dat er druk op staat. ‘De cao loopt eind 2020 af. We zitten met druk om het dit jaar nog af te ronden, dus de vraag is, wat moeten we echt nu regelen en wat kan eventueel ook in een volgende cao?’

Zitten we op de goede koers?

Ook bestuurder Robert Wonnink van CNV Vakmensen ziet de naderende deadline als reden om nu door te pakken. ‘De laatste onderhandeldagen naderen snel, dus de vraag is waar we de nadruk op moeten leggen. Ik merk dat onze kaderleden steeds meer teleurgesteld raken omdat er voor een aantal belangrijke thema’s nog geen concrete voorstellen van Rabobank liggen.’ Wonnink noemt salaris en thuiswerken als de onderwerpen waar nog knopen in moeten worden doorgehakt. ‘Ik wil tijdens de ledenbijeenkomsten graag horen of onze leden en volgers vinden dat we nog op de goede koers zitten.’

Kwestie van onderhandelen

Bestuurder Fred Polhout van FNV Finance kwam in maart dit jaar met een looneis van vijf procent aan tafel. Dat is landelijk arbeidsvoorwaardenbeleid van FNV. Is dat nog steeds de inzet? ‘Dat was voor corona, maar die vijf procent staat officieel in ons arbeidsvoorwaardenbeleid. Dit is altijd een kwestie van onderhandelen, we moeten natuurlijk wel met de werkgever en de collega-bonden kijken wat reëel is. Er zullen bij de deelnemers aan de ledenbijeenkomsten verschillende gedachten leven, maar het is goed om te horen wat onze leden en volgers vinden.’

Belangrijkste thema’s

Wat Polhout en de andere bestuurders betreft zijn salaris, thuiswerken en inzetbaarheid de belangrijkste thema’s om te bespreken op 11 en 12 november. Polhout: ‘Ik vind het belangrijk om op te halen bij onze achterban hoe ze in de discussies staan. Dat kunnen we vertalen naar onze standpunten en aangescherpte voorstellen. Ja, we zijn al in gesprek, maar er moeten nu keuzes gemaakt worden, dus de vraag of iets echt belangrijk is, of we de goede richting opgaan. De keuzes moeten nu gemaakt worden.’

Deelnemen kan nog: je kunt je hier inschrijven met je Rabobank of Obvion mailadres.