Rabobonden_logo_wit

Bestuurders RaboBonden zetten in op hoger salaris en prijscompensatie

De cao-onderhandelingen zijn van start! In een toelichting voor geïnteresseerde leden en niet-leden van de vakbonden bij de Rabobank, vertelden de vakbondsbestuurders hoe zij deze cao-onderhandelingen ingaan.

Loon is een belangrijk, zo niet het belangrijkste onderwerp van gesprek tijdens de cao-onderhandelingen in maart, bij de Rabobank. Maar ook het ontwikkelbudget, pensioen, seniorenbeleid, de lengte van de salarisschalen (‘het duurt echt te lang voordat je aan je maximum zit’), thuiswerkvergoeding en de looptijd van de cao kwamen ter sprake tijdens de online meeting met leden. Een aantal aanwezigen merkte op dat de opkomst laag was, gezien het belang van dit onderwerp. 

Deel berichten van RaboBonden op Yammer, Facebook en LinkedIn

Voor een hogere opkomst tijdens meetings roepen de RaboBonden de hulp in van alle medewerkers: ‘Deel onze berichten op Facebook, LinkedIn en/of Yammer, zodat ook je collega’s weten dat we er voor ze zijn!’

Prijscompensatie

Bestuurders Inge de Vries (De Unie), Fred Polhout (FNV Finance) en Robert Wonnink (CNV Vakmensen) lichten tijdens de bijeenkomst hun voorstellenbrieven voor de nieuwe Rabo-cao toe. Wat loon betreft zet De Vries in op 7 procent salarisverhoging, onder andere als compensatie voor het verlies aan koopkracht. Ook Polhout en Wonnink zetten in op meer salaris, en stellen een automatische prijscompensatie voor.

Polhout: ‘De salarissen moeten in lijn blijven met de inflatie.’ 

Opleidingsbudget

Een aantal bezoekers van de online meeting wil de vakbondsbestuurders graag hun wensen meegeven over opleidingsbudget en carrièrekansen. ‘Nog steeds zijn er veel managers die verwachten dat je van het ontwikkelbudget je voor je functie verplichte opleidingen betaalt’, stelt een van de aanwezigen. De bestuurders horen dat vaak, en geven aan dat dat echt niet de bedoeling is. ‘Je bent vrij om het ontwikkelbudget te besteden aan een opleiding die jij relevant acht voor je eigen ontwikkeling.’ 

Seniorenregeling

Alle drie de bestuurders gaan in op de behoefte aan een vorm van seniorenbeleid. Het idee van de 80-90-100 regeling spreekt hen aan. Die regeling houdt in dat je vanaf een bepaalde leeftijd 80 procent werkt, 90 procent betaald wordt en 100 procent pensioen opbouwt. Een van de bezoekers suggereert ‘39’ op de vraag vanaf welke leeftijd dit geldt. Onder de 60 lijkt niet reëel, maar een exacte leeftijd hebben de bestuurders hierover niet genoemd. 

Voorstellenbrieven

Dit zijn de voorstellenbrieven van De Rabobank, FNV Finance, De Unie (2 delen) en CNV Vakmensen voor de nieuwe cao. Deze brieven zijn ook te vinden op het HR Portaal van Rabobank.

Volg de onderhandelingen via de RaboBonden

De cao-onderhandelingen zijn in korte tijd achter elkaar gepland in maart. De bestuurders van de RaboBonden zijn via een online meeting beschikbaar voor het beantwoorden van vragen uit de achterban na elke vergaderdag. 

Zet ze direct in je agenda door op onderstaande data te klikken en de iCalendar uitnodiging te openen. Of deel het met collega’s via Yammer en volg de RaboBonden via LinkedIn en Facebook

Online cao-updates: 

7 maart: 17:15 – 17:45 uur

10 maart: 13.15 – 13.45 uur

18 maart: 16.15 – 16.45 uur 

22 maart: 17.15 – 17.45 uur

28 maart: 17.15 – 17.45 uur

30 maart: 17.15 – 17.45 uur

1 april: 17.15 – 17.45 uur

Steun je ons? Dan steunen wij jou!

Word lid van één van de vakbonden!

Meld je hier direct aan.