Rabobonden_logo_wit

Bestuurders kijken terug op eerste onderhandeldagen Rabo-cao

200312_RaboBonden_CAO
Ze zijn wel wat gewend, de bestuurders van de RaboBonden FNV Finance, De Unie en CNV Vakmensen: vergaderen en onderhandelen is een groot deel van hun werk. Hoe hebben ze de eerste twee cao-dagen ervaren?

‘Het waren intensieve dagen’, vertelt CNV-bestuurder Robert Wonnink vanuit de auto op de terugweg uit Den Dolder, waar de bestuurders en de HR-delegatie van de Rabobank twee dagen in een hotel zaten voor de cao-onderhandelingen. Inhoudelijk kunnen ze er nog niks over vertellen, omdat de onderhandelingen nog lang niet klaar zijn, licht Wonnink toe. ‘We werken in een aantal onderhandelingsrondes toe naar een totaalpakket aan afspraken over veel verschillende onderwerpen. De ene afspraak hangt automatisch samen met de andere. Als we nu bijvoorbeeld iets zouden zeggen over het sociaal plan, kunnen we daar later in de onderhandelingen niet meer op terugkomen, terwijl je die eerste afspraak dan wellicht toch nog wilt veranderen.’ Dat geldt ook voor alle andere onderwerpen, vertelt hij.

Voorstellenbrieven toegelicht

Als er nog geen concrete afspraken zijn gemaakt, wat hebben de bonden en de bank dan wel gedaan, tijdens die twee dagen? Fred Polhout, bestuurder van FNV Finance: ‘We hebben gesproken met CFO Bas Brouwers, die ons in heldere taal, begrijpelijk voor non-financials, een toelichting gaf op de financiële ontwikkeling van de bank. En met HR-directeur Janine Vos die aangaf welke onderwerpen de bank belangrijk vindt in haar HR-beleid. Ook zijn de voorstellenbrieven toegelicht en is er veel over het thema pensioenen gesproken.’ Polhout vertelt er achteraan dat de loonruimte, het bedrag dat beschikbaar is voor een eventuele salarisstijging, nog niet is besproken. ‘De goede voorbereiding heeft bijgedragen aan duidelijke accenten in de voorstellenbrieven, die we hebben toegelicht. We hebben nog wel een paar behoorlijke uitdagingen te gaan hoor. De discussie over loon en over pensioen is ingewikkeld, in de hele bancaire sector. Banken hebben het nog steeds moeilijk door digitalisering, de steeds dalende rente en toenemende concurrentie. Rabobank ziet wel dat er iets moet gebeuren aan pensioen en salaris, dat hebben ze ook in hun brief al aangegeven.’

Wensenlijstjes

Emanuel Geurts, bestuurder van De Unie, beschrijft de eerste twee onderhandeldagen heel creatief: ‘We zijn begonnen aan het oppeuzelen van de olifant. Die eet je niet in een keer op. Dit is de fase van verkenning, de onderhandelingen zijn nu echt van start, dat doen we altijd met het indienen van onze wensenlijstjes.’

Alle drie de bestuurders voorzien een intensief onderhandeltraject voor de komende maanden, omdat er veel onderwerpen besproken zullen worden. Dankzij de input van medewerkers uit de enquête en de inzet van de kaderleden van de drie vakbonden is er veel te bespreken, soms ook erg gedetailleerd. Geurts: ‘De winst van de enquête is dat we weten wat medewerkers belangrijk vinden, het risico is dat we niet kunnen leveren wat iedereen verwacht. Want de bank presteert nog steeds niet geweldig. Wonnink: ‘We willen voor de zomer een akkoord hebben. Dus gaan verschillende themagroepen de agenda voor de volgende onderhandelingen zodanig voorbereiden, dat we er ook echt in korte tijd afspraken over kunnen maken.’

Uit de comfortzone

Hoe gaan de onderhandelingen nu verder? De volgende onderhandeldag voor de nieuwe Rabo-cao is op 30 maart. Geurts: ‘Aan alle partijen is gevraagd duidelijk aan te geven wat de inzet is, welke prioriteiten we stellen in de verschillende wensenlijstjes. Daar waar voorstellen heel hoog over zijn is gevraagd concreter te worden. Uiteindelijk moeten er stappen worden gezet. Dat betekent dat ook wij uit onze comfortzone moeten stappen en niet alle onderwerpen even belangrijk moeten vinden.’

Meer lezen?

De nieuwsbrief die CNV Vakmensen naar haar leden heeft gestuurd. https://www.cnvvakmensen.nl/caos/banken/cao-rabobank/nieuws/bespreking-voorstellen-cao-rabobank

Steun je ons? Dan steunen wij jou!

Word lid van één van de vakbonden!

Meld je hier direct aan.