Rabobonden_logo_wit

Afspraken over sociaal plan en pensioenregeling Rabobank

De bestuurders van de RaboBonden hebben een akkoord met de Rabobank over de pensioenregeling en het sociaal plan voor de komende jaren. Over de andere onderdelen van de cao wordt na de zomer verder onderhandeld. 

Via RaboWeb worden de onderhandelingsresultaten gedeeld, zodat alle medewerkers en de achterban van de RaboBonden deze kunnen beoordelen. Hieronder een korte versie van de afspraken: 

  • Het huidige sociaal plan wordt grotendeels ongewijzigd verlengd met twee jaar. Wel verdwijnt de fase van actieve mobiliteit uit het plan. Het thema ‘ontwikkeling’ wordt nadrukkelijk meegenomen in de cao.
  • Vertrekregeling: omdat de huidige ‘actieve mobiliteit’ onvoldoende leidt tot door-en uitstroom van medewerkers is besloten tot een vertrekregeling die voorafgaand aan een verandering van toepassing verklaard kan worden. Dit werkt volgens de bestuurders van de RaboBonden goed bij andere bedrijven waar zo’n regeling bestaat.
  • Pensioen: door het dalen van de marktrente zijn er nieuwe afspraken nodig, in afwachting van het nieuwe pensioenstelsel. 

De belangrijkste pensioenafspraken:

    • Voortzetting van de huidige CDC-regeling, maar met een vaste premie van 34,5% (in de huidige pensioenregeling zit een maximale premie van 36%)  
    • Werkgeverspremie wordt vast 31%, de eigen bijdrage van medewerkers daalt van 5,0% naar 3,5%
    • Streefopbouw ouderdomspensioen 1,7% van de pensioengrondslag

Het is gelukt om een andere berekeningsmethode voor de premie overeen te komen waardoor een marktconforme pensioenopbouw gerealiseerd kan worden. Omdat alle grote vakorganisaties hebben ingestemd met het landelijke pensioenakkoord, kan dat nu naar de Tweede Kamer. De impact van het pensioenakkoord zal de komende maanden duidelijk worden. 

Leden RaboBonden aan zet

De komende weken leggen RaboBonden De Unie, FNV Finance en CNV Vakmensen het onderhandelingsresultaat voor aan hun leden. Uiterlijk 31 juli is de uitslag van de stemming bekend. Het akkoord van cao-partijen over de aangepaste pensioenregeling wordt voorgelegd aan het Rabobank Pensioenfonds (RPF). Het is aan het pensioenfonds om te bepalen of zij deze regeling kunnen en willen uitvoeren. 

Na de zomer gaan de RaboBonden met Rabobank in gesprek over de andere cao-onderwerpen zoals loon, verlof en ontwikkeling/inzetbaarheid. 

Steun je ons? Dan steunen wij jou!

Word lid van één van de vakbonden!

Meld je hier direct aan.