Sociaal plan, wat kan er anders?

RaboBonden_input_sociaal_plan

Velen van jullie hebben in onze enquête, op Facebook en LinkedIn aangegeven dat het sociaal plan hetzelfde moet blijven in 2017. Het principe ‘gelijke monniken, gelijke kappen’ vinden wij ook een logisch uitgangspunt. Maar we willen ook de zogenoemde weeffouten eruit halen en nadenken over hoe het anders kan. 

Financieel vangnet

De RaboBonden willen dat het nieuwe sociaal plan een goed financieel vangnet is voor iedereen die de komende tijd ontslagen wordt in de reorganisatie. Een lagere ontslagvergoeding ten opzichte van het huidige plan is voor ons geen optie. Wel willen we kijken naar een andere invulling van het sociaal plan op onderdelen die niet goed werken. Nog voor de onderhandelingen echt zijn begonnen, staan de onderhandelingen eigenlijk al op scherp. Dat is gezien de belangen die er op het spel staan ook niet zo raar.

Zoveel mogelijk input nodig

Om in co-creatie met de onderhandelaars van de Rabobank tot een nieuw sociaal plan en een betere cao te komen, lijkt niet haalbaar in deze omstandigheden. Wij vinden dat jammer, want als moderne bonden willen we de gesprekken met de bank open ingaan, maar dat moet niet ten koste gaan van het resultaat dat we voor jullie behalen. En omdat we het voor jullie doen, willen we graag van iedereen die we vertegenwoordigen, zoveel mogelijk input ontvangen voor de gesprekken met de Rabobank. Via Facebook, LinkedIn en nu ook WhatsApp kun je ons laten weten wat je belangrijk vindt. De eerste vragen die we vanaf 14 maart op Whatsapp stellen, gaan over de inrichting van het sociaal plan, over de begeleidingstermijn en de hoogte van de ontslagvergoeding.

Onderhandel mee via WhatsApp

Wil je invloed hebben op je eigen sociaal plan? Onderhandel dan met ons mee via WhatsApp: Sla ons nummer 06-83909780 op bij je contactpersonen, ga naar WhatsApp en stuur ‘RaboBonden AAN’ naar ons nummer.